Co je dobré vědět o podpoře v nezaměstnanosti?

štítky Koronavirus Pojištění Sociální dávky Zaměstnání přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Evidovat na úřadu práce se vyplatí i kvůli jednomu či dvěma měsícům, a to i v případě, že nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Z důvodu epidemie koronaviru nemůže zaměstnavatel ukončit se zaměstnancem pracovní poměr ihned a jako výpovědní důvod uvést právě epidemii koronaviru. Pracovní poměr může být výpovědí ze strany zaměstnavatele ukončen vždy pouze z taxativních důvodů uvedených v zákoníku práce. Aktuálně tedy nejčastěji z důvodu nadbytečnosti dle § 52, písmene c) zákoníku práce.

Dvouměsíční výpovědní lhůta

V případě ukončení zaměstnaneckého poměru ze strany zaměstnavatele výpovědí běží standardní dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po doručení výpovědi. Vzájemnou dohodou je možné pracovní poměr ukončit rychle, ale se vzájemnou dohodou musí souhlasit i zaměstnanec. Dohoda o ukončení pracovního poměru není, na rozdíl od výpovědi, jednostranný právní akt.

Odstupné a evidence na úřadu práce

V případě obdržení výpovědi pro nadbytečnost náleží zaměstnanci odstupné, jehož výše je odstupňována dle délky trvání pracovního poměru. Pokud pracovní poměr trval déle než dva roky, potom náleží odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku. Obdržení odstupného sice posouvá nárok na výplatu podpory v nezaměstnanosti, rozhodně se však vyplatí evidovat na úřadu práce ihned. Důvodem je neplacení zdravotního pojištění.

Platba zdravotního pojištění státem

Za všechny občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. Kdo není zaměstnanec, OSVČ nebo státní pojištěnec, ten si musí zdravotní pojištění sám platit jako OBZP, což v roce 2020 činí 1971 Kč měsíčně. Z tohoto důvodu není vhodné po skončení pracovního poměru s evidencí na úřadu práce otálet ani v případě obdržení odstupného.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP