Neděláte těchto 8 finančních chyb?

štítek Praktické tipy čtení na 3 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

O finance je nutné se starat, v praxi tak mohou mít lidé s průměrnými příjmy vyšší životní úroveň než občané s nadprůměrnými příjmy, kteří dělají špatná finanční rozhodnutí.

Finanční problémy nejsou záležitostí pouze lidí s nízkými příjmy, ale do kolotoče úvěrů a půjček se dostávají i příjmově dobře situovaní občané, kteří se o své finance nestarají, a jejichž životní styl neodpovídá jejich finančním možnostem. Podívejme se na vybraných 8 praktických chyb.

1) Absence finančního plánu

Základem finančního zdraví je pravidelné sestavování rodinného finančního plánu a dodržování rodinného rozpočtu. Dlouhodobá péče o finance se jednoznačně vyplácí a důsledné finanční plánování umožňuje si splnit co nejvíce finančních plánů a snů. „Sestavení rodinných finančních priorit snižuje riziko neopodstatněných výdajů, vždy je vhodné myslet nejenom na snižování rodinných výdajů, ale i se snažit o zvýšení rodinných příjmů," doplňuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

2) Příliš drahé bydlení

Výdaje na bydlení tvoří významnou část měsíčních rodinných výdajů. V případě splácení drahé hypotéky neodpovídající pravidelným měsíčním příjmům nebo bydlení v příliš nákladném nájmu dříve nebo později znamená problémy s úhradou měsíčních povinných plateb. „Při výběru bydlení je nutné se řídit nejenom srdcem, ale hlavně rozumem," dodává Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

3) Žádná finanční rezerva

I v případě čerpání úvěru nebo půjčky by měla mít rodina alespoň tříměsíční, ideálně šestiměsíční finanční rezervu na běžném účtu, která by se použila v případě nečekaných finančních problémů či dočasné nezaměstnanosti. „Rezerva by se neměla používat na žádné nepotřebné nákupy, železná rezerva má sloužit jako pojistka pro případ nečekané nouze," vysvětluje Emil Brož, ředitel společnosti FINFOCUS.

4) Nákup dárků na dluh

Vánoční či narozeninový dárek na dluh v praxi přináší více starostí a trápení než radosti. Každý úvěr je nutné řádně a včas splácet a zaplacené úroky pořizovací cenu dárku značně prodražují. „Rozhodně se nevyplácí pořizovat na úvěr věc, jejíž užitná doba je kratší než doba splácení úvěru," varuje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

5) Placení vyšších daní

Někteří daňoví poplatníci platí za rok vyšší daně než je jejich roční daňová povinnost, neboť neuplatňují všechny daňové odpočty a daňové slevy, na které mají nárok. „O daňové záležitosti se musí starat i zaměstnanec, neboť mzdová účetní nemůže v ročním zúčtování daně uplatnit daňové slevy a odpočty, o kterých neví," vysvětluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

6) Nevhodné pojistné smlouvy

V praxi je potřeba rozlišovat pojištění, investování a spoření. Špatně zvolené finanční produkty neplní optimálně svůj účel. „Dlouhodobá spolupráce s kvalitním poradcem maximalizuje výnosnost a pojištěnost v závislosti na životní a příjmové situaci rodiny," sděluje Emil Brož, výkonný ředitel společnosti FINFOCUS.

7) Impulzivní nákupy

Nepromyšlené nákupy nepotřebných věcí dostávají rodinu do finančních potíží. Dražší věci je vhodné kupovat po důkladném zvážení situace. Nabídka na trhu je pestrá, rozhodně se nevyplácí nákup uspěchat, často lze u konkurence pořídit kvalitnější zboží ještě levněji.

8) Neřešení příjmové stránky

Schopní a pracovití občané mají mnohdy možnost dosáhnout vyšších příjmů, než současně pobírají. Vyplácí se sledovat nabídku na trhu práce a případně změnit zaměstnání nebo si k současné práci dočasně přivydělávat, např. na některou z pracovních dohod.

O společnosti FINFOCUS

FINFOCUS je profesionální poradenská společnost, která neustále inovuje trendy v poradenství, aby vždy klient získal maximum. Chceme, aby náš klient dokázal rozlišit standard úrovně poradenství na trhu od poradenství FINFOCUS, které rozdělujeme do vysoce kvalifikovaných stupňů – exkluzivní, prémiové, privátní a firemní poradenství. Vyhrávejte nad penězi a vytvořte si budoucnost – strávíte v ní zbytek života!**

Tiskové zprávy FINFOCUS

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí