Nevyřešený pojistný vztah

štítky Penze Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné odvádí sociální pojištění a zdravotní pojištění dle dosaženého příjmu. Jak to však mají s platbou pojistného ostatní občané?

Zdravotní pojištění musí být vždy placeno. Kdo tedy není v praxi zaměstnancem, osobou samostatně výdělečně činnou nebo státním pojištěncem, ten si sám musí platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů. V roce 2020 musí všechny osoby bez zdanitelných příjmů platit své zdravotní pojišťovně 1971 Kč měsíčně, a to vždy do 8 dne následujícího měsíce.

Související

OBZP nevyplňují přehledy

V praxi jsou osobami bez zdanitelných příjmů i lidé s vysokými pasivními příjmy např. z kapitálového majetku nebo z pronájmu, kteří nejsou zaměstnanci ani osobami samostatně výdělečně činnými. Měsíční částka zdravotního pojištění je přitom pro všechny OBZP stejně vysoká a nerozlišuje se, jak vysoké příjmy nepodléhající platbě zdravotního pojištění OBZP má. OBZP tedy platí měsíčně stanovenou částku, která se každoročně zvyšuje v závislosti na aktuální výši minimální mzdy, ale nevyplňují přehledy o příjmech a výdajích.

Kdo je státním pojištěncem?

Státní pojištěnci si vždy musí u své zdravotní pojišťovny splnit svoji zákonnou povinnost, aby nebyli v počítačovém systému své zdravotní pojišťovny vedeni právě jako osoby bez zdanitelných příjmů. Státními pojištěnci v praxi jsou např. penzisté, příjemci rodičovského příspěvku, studenti, občané v evidenci na úřadu práce, občané pečující o jedno dítě do 7 let nebo o dvě do 15 let.

Neplacení pojistného a důchod

Pokud není v některém měsíci zaplaceno sociální pojištění ze zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti a přitom není toto období hodnoceno jako náhradní doba pojištění, tak se tyto měsíce nehodnotí pro důchodové účely. V praxi to samozřejmě znamená nižší státní důchod. V horším případě dokonce nepřiznání státního důchodu, neboť státní důchod není přiznáván automaticky a žadatel o státní starobní důchod musí získat alespoň minimální dobu pojištění v rozsahu 35 let. Řešením může být účast na dobrovolném důchodovém pojištění, minimální měsíční částka dobrovolného důchodového pojištění v roce 2020 činí 2439 Kč. Přihláška se podává na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Petr Gola

Další články k tématu Povinné pojistné

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí