OSVČ a přehledy za rok 2019

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Při výkonu samostatné výdělečné činnosti alespoň po část roku 2019 je nutné odevzdat v zákonném termínu přehledy o příjmech a výdajích na zdravotní pojišťovnu a OSSZ.

Základní termín pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2019 je do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Protože však 1. května je svátek a 2. a 3. května je víkend, tak se základní termín posouvá na 4. května 2020.

V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín o tři měsíce prodlužuje na 3. srpna 2020 (1. a 2. srpna je opět v sobotu a v neděli), o této skutečnosti je však potřeba příslušné instituce informovat ještě během základního termínu. Neodevzdání přehledů o příjmech a výdajích včas je sankciováno a příslušné instituce předepisují pokuty, které jsou vymáhány i exekučně.

Pasivní příjmy se do přehledů neuvádí

Zdanitelné příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo ostatní daňové příjmy nepodléhají odvodům na sociální pojištění a zdravotní pojištění, a to bez ohledu na výši takového příjmu. Tyto příjmy se tedy do přehledů o příjmech a výdajích neuvádí.

Přehledy vyplňují všechny OSVČ

Za rok 2019 vyplňují přehledy o příjmech a výdajích všichni občané, kteří alespoň po část roku vykonávali samostatnou výdělečnou činnost, bez ohledu na to, zdali se jednalo o hlavní nebo vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Při výkonu samostatné výdělečné činnosti vyplňují přehledy např. i penzisté, studenti nebo maminky na rodičovské dovolené.

Rozdílné přehledy

Formulář přehledu o příjmech a výdajích je rozdílný pro sociální a zdravotní pojištění. Pro každou instituci je potřeba vyplnit její vlastní tiskopis. I jednotlivé zdravotní pojišťovny používají rozdílný formulář. Výpočet zdravotního pojištění je však vždy stejný, změnou zdravotní pojišťovny nelze docílit nižších odvodů na pojistném.

Změna zdravotní pojišťovny

Pojištěnci mohou změnit zdravotní pojišťovnu od 1. ledna nebo od 1. července, aktuálně na trhu působí 7 zdravotních pojišťoven a změnu je možné provést jedenkrát za 12 měsíců. OSVČ, které změnily zdravotní pojišťovnu od 1. 7. 2019, mají povinnost odevzdat přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 na obě zdravotní pojišťovny, tedy na starou i na novou zdravotní pojišťovnu. Za správu sociálního pojištění je pověřena pouze Česká správa sociálního zabezpečení.

Petr Gola

Další články k tématu Povinné pojistné

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí