Hodnocené příjmy

štítek Penze přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Základním vstupním údajem pro výpočet starobního důchodu je výše rozhodných příjmů. Jaké příjmy se počítají u živnostníků?

Pro důchodové účely se hodnotí pouze příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění. Příjmy, ze kterých nebylo zaplaceno sociální pojištění, nemají na výši důchodu žádný vliv.

Počítají se příjmy za 34 let

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 se počítají rozhodné příjmy za období 1986 až 2018, tedy za 33 let. V roce 2020 se již budou hodnotit rozhodné příjmy za roky 1986 až 2019, tedy za 34 let. Za každý rok se počítá vyměřovací základ, který se přepočítá příslušným koeficientem na současnou úroveň. Ze všech vyměřovacích základů se následně vypočítá osobní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná měsíční hrubá mzda v současné hodnotě.

Vyměřovací základ OSVČ

U osob samostatně výdělečně činných je ročním vyměřovacím základem částka, ze které se daný rok platí sociální pojištění. Vyměřovací základ je uveden v přehledu o příjmech a výdajích. U osob samostatně výdělečně činných není tedy s ohledem na výpočet důchodu rozhodující roční příjem, skutečný roční zisk ani daňový základ.

Praktický příklad

Živnostník Michal dosáhne za rok 2019 příjmů ze samostatné výdělečné činnosti v částce 944000 Kč. Výdaje uplatní živnostník Michal 60% výdajovým paušálem, protože skutečné výdaje činí pouze 194000 Kč.

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti se sociální pojištění platí z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu. Pouze v případě, že je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak se sociální pojištění platí z minimálního vyměřovacího základu.

Vyměřovacím základem živnostníka Michala za rok 2019 bude tedy částka 188800 Kč (944000 Kč – (944000 Kč × 60 %) × 50 %). Roční vyměřovací základ 188800 Kč přitom odpovídá hrubé měsíční mzdě 15733 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Živnostník a důchod

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí