Zaměstnanci a povinné pojistné

štítky Daně Pojištění čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

S odvodem sociálního a zdravotního pojištění nemají téměř žádné starosti zaměstnanci. Povinné pojistné za ně odvádí zaměstnavatel. Jak je vysoké?

Z hrubé mzdy zaměstnance je mzdovou účetní každý měsíc sraženo sociální pojištění ve výši 6,5 % z hrubé mzdy a zdravotní pojištění 4,5 % z hrubé mzdy. Dalších 24,8 % na sociálním pojištění a 9 % na zdravotním pojištění odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. V souhrnu jsou tedy odvody na povinném pojistném citelně vyšší než na dani z příjmu fyzických osob. Sociální pojištění se odvádí pouze do maximálního vyměřovacího základu, který pro rok 2020 činí 1672080 Kč. Po dosažení stropu se již sociální pojištění neplatí, ani zaměstnanec ani zaměstnavatel.

Práce pro více zaměstnavatelů

Zaměstnanci pracující pro více zaměstnavatelů současně odvádí pojistné ze všech hrubých mezd od všech zaměstnavatelů. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se pouze neodvádí z pracovních dohod s hrubou měsíční odměnou do limitu. Z dohody o provedení práce se sociální a zdravotní pojištění neplatí, když hrubá měsíční odměna činí 10000 Kč a méně. Z dohody o pracovní činnosti se sociální a zdravotní pojištění neplatí, když je hrubá měsíční odměna 2999 Kč a méně.

Výpočet pojistné je vždy stejný

Daň z příjmu fyzických osob mohou mít dva zaměstnanci se stejně vysokou hrubou mzdu odlišně vysokou v závislosti na uplatňovaných měsíčních daňových slevách. Částka sociálního pojištění a zdravotního pojištění u dvou zaměstnanců se stejně vysokou hrubou mzdou je vždy stejně vysoká, neboť při výpočtu se nezohledňuje životní ani rodinná situace a nelze tedy uplatnit žádné slevy.

Zaměstnancům nevzniká přeplatek

Roční daň z příjmu může být u zaměstnanců nižší než zaplacené zálohy během roku, protože všechny daňové odpočty se uplatňují až za celý kalendářní rok a i některé daňové slevy se uplatňují až celý kalendářní rok (např. školkovné a sleva na manželku/manžela). Zaměstnanci tedy mohou obdržet po provedeném ročním zúčtování daně daňový přeplatek. Přeplatek u sociálního pojištění a zdravotního pojištění však zaměstnanci obdržet nemohou.

Petr Gola

Další články k tématu Povinné pojistné

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí