Jak je to u zdravotního pojištění?

štítek Pojištění přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Zdravotní pojištění musí být vždy placeno, legislativní ochrana však znamená, že za státní pojištěnce platí zdravotní pojištění stát.

Povinnou přímou daní je zdravotní pojištění, při jehož výpočtu nedochází k žádným úlevám či slevám. Za zaměstnance odvádí zdravotní pojištění zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné a osoby bez zdanitelných příjmů si musí každý měsíc zdravotní pojištění sami platit jako samoplátci. Ochranou před platbou zdravotního pojištění je přesunutí platby na stát v taxativně vyjmenovaných situacích v zákoně o zdravotním pojištění.

Příjemci nemocenského pojištění

Stát je mimo jiné plátcem zdravotního pojištění za občany, kteří nejsou zaměstnanci nebo osobami samostatně výdělečně činnými, pokud pobírají dávky nemocenského pojištění. Stát je dále plátcem pojistného např. za tyto pojištěnce: nezaopatřené děti, poživatele důchodu, příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající mateřskou podle předpisů o nemocenském pojištění, uchazeče o zaměstnání, předdůchodce, osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedné dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku.

OBZP platí 1971 Kč měsíčně

Kdo není v registru své zdravotní pojišťovny veden jako zaměstnanec nebo OSVČ nebo státní pojištěnce, ten je veden jako osoba bez zdanitelných příjmů. Všechny OBZP přitom musí měsíčně platit na zdravotním pojištění v roce 2020 částku 1971 Kč. Institut státního pojištěnce je tedy významná finanční ochrana pro lidi. Proto je vhodné se v případě nezaměstnanosti registrovat na úřadu práce a stejně tak v případě péče o děti řádně oznámit tuto skutečnost zdravotní pojišťovně, aby došlo ke správnému zařazení v registru pojištěnců jako státního pojištěnce.

Petr Gola

Další články k tématu Ochranná lhůta

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí