Spoření na penzi a daňový odpočet

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Vlastní investice a spoření na penzi jsou pro všechny živnostníky velmi důležité, neboť státní důchod budou mít nižší než zaměstnanci.

Úloha vlastního zajištění na penzi postupem let roste pro všechny občany, pro osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost však dvojnásobně. OSVČ platící minimální či o stokoruny vyšší měsíční zálohy na sociálním (důchodovém) pojištění jsou na tom s ohledem na výpočet starobního důchodu hůře než zaměstnanci pracující za minimální mzdu.

Investiční strategie není univerzální

Každý živnostník by si měl vytvořit vlastní finanční plán k zajištění na penzi. Finanční strategii by měl přizpůsobit zejména vlastním finančním možnostem, sklonu k riziku a investičnímu horizontu. Situaci je potřeba řešit vždy individuálně, vhodná je dlouhodobá spolupráce s kvalitním finančním poradcem, neboť během let je vhodné finanční plán aktualizovat dle aktuálního finančního vývoje. O finance je potřeba se dlouhodobě starat a přizpůsobovat se změnám.

Jak vysoká může být daňová úspora?

Stát podporuje spoření na penzi na smlouvu o penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření. Aktuálně je možné uzavřít již pouze smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Do částky 1000 Kč měsíčně podporuje stát spoření formou státního příspěvku, jehož výše se odvíjí od měsíčního vkladu. Na minimální státní měsíční příspěvek 90 Kč dosáhnou občané spořící na smlouvu 300 Kč měsíčně. Na maximální měsíční státní příspěvek ve výši 230 Kč dosáhnou lidé spořící na smlouvu 1000 Kč a více měsíčně. Stát podporuje spoření na penzi i formou daňového odpočtu, který může maximálně činit až 24000 Kč za rok. Hodnotí se vlastní roční vklady nad částku, do které náleží maximální státní měsíční příspěvek.

Praktický příklad

Živnostnice Karolína si spoří na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření 3000 Kč měsíčně. Maximalizuje tedy státní výhody. Za rok 2019 obdrží roční státní příspěvek 2760 Kč. V daňovém přiznání uplatní maximální daňový odpočet ve výši 24000 Kč (36000 Kč – 12000 Kč), což sníží paní Karolíně vypočtenou daň z příjmu o 3600 Kč (24000 Kč × 15 %).

Petr Gola

Další články k tématu Živnostník a důchod

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí