Nižší pozůstalostní důchody

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Měsíční částka vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu závisí na tom, jak vysoký důchod zemřelý pobíral nebo na jak vysoký důchod by měl nárok.

Osoby samostatně výdělečně činné mají v průměru citelně nižší starobní důchod než zaměstnanci. V některých případech téměř dvojnásobně. V praxi to však rovněž znamená, že v případě úmrtí budou mít nižší pozůstalostní důchod i rodinní příslušníci. Sirotčí důchod přitom pobírají všechny děti a mohou ho v případě studia pobírat poměrně dlouho.

Jak vysoký je vdovský důchod?

Vdovec má při splnění zákonných podmínek nárok na vdovecký důchod a vdova na vdovský důchod. Vdovský a vdovecký důchod náleží vždy pouze po zemřelém manželovi a manželce. Nárok na vdovský a vdovecký důchod náleží, pokud zemřelý manžel (zemřelá manželka) ke dni úmrtí pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí byly splněny podmínky pro výplatu invalidního důchodu nebo došlo k úmrtí v důsledku pracovního úrazu.

Jak je vdovský důchod vysoký?

Vdovský (vdovecký) důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry důchodu. Základní výměra důchodu je pro všechny důchody stejná a činí v roce 2019 částku 3270 Kč (pro rok 2020 se zvyšuje na 3490 Kč). Procentní výměra činí 50 % procentní výměry důchodu zemřelého.

Praktický příklad

Živnostníkovi Janovi (54 let) byl ke dni úmrtí vypočten invalidní důchod ve výši 8120 Kč, neboť si dlouhodobě platil minimální zálohy na sociální pojištění. Manželka bude mít tedy nárok na vdovský důchod pouze ve výši 5695 Kč (základní výměra ve výši 3270 Kč + procentní výměra ve výši 2425 Kč). Procentní výměra vdovského důchodu činí 50 % ze 4850 Kč (8120 Kč – 3270 Kč).

Jak vysoký je sirotčí důchod?

Po zemřelém rodiči náleží nezaopatřenému dítěti sirotčí důchod, jehož výše se vypočítává z důchodu, který zemřelý rodič pobíral nebo na který by měl nárok. Základní výměra v roce 2019 činí 3270 Kč a procentní výměra 40 % procentní výměry důchodu zemřelého rodiče.

Petr Gola

Další články k tématu Živnostník a důchod

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí