Rodičovská dovolená a důchod

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

Měsíční částku starobního důchodu ovlivňuje celý produktivní život. Jaký vliv na důchodové nároky má péče o děti? Jak výše rodičovského příspěvku ovlivňuje měsíční částku starobního důchodu?

Při výpočtu starobního důchodu v roce 2019 se hodnotí příjmy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, v letech 1986 až 2018 a získaná doba pojištění v celých ukončených letech. Z rozhodných příjmů se vypočítá průměrná měsíční mzda v současné hodnotě, tzv. osobní vyměřovací základ, přičemž dřívější příjmy se přepočítají na současnou úroveň pomocí koeficientů zohledňujících inflaci. Do doby pojištění se započítávají nejenom odpracované roky, ale i tzv. náhradní doby pojištění, kdy není z příjmu odváděno sociální pojištění a toto období se započítává pro důchodové účely.

Péče o děti do 4 let věku

Mezi náhradní dobu pojištění patří i péče o děti do 4 let věku. Tato náhradní doba pojištění se přitom započítává v plném rozsahu, nedochází zde ke krácení, jako je tomu např. u evidence na úřadu práce v zákonném rozsahu. Maminky na rodičovské dovolené tedy z důvodu péče o děti nezískávají nižší dobu pojištění.

Vyloučená doba pojištění

Z rodičovského příspěvku se neplatí sociální pojištění. Měsíční částka rodičovského příspěvku následně závisí na zvolené délce pobírání rodičovského příspěvku. Měsíční částka rodičovského příspěvku však nemá vliv na výpočet osobního vyměřovacího základu, neboť z rodičovského příspěvku se neplatí sociální pojištění. Doba pobírání rodičovského příspěvku se při výpočtu osobního vyměřovacího základu vyloučí, což zjednodušeně řečeno znamená, že toto období výši osobního vyměřovacího základu, ze kterého se počítá starobní důchod, neovlivní.

Dvojčata = jedna doba pojištění

Maminkám pečujícím současně o více dětí se tato doba hodnotí do doby pojištění jenom jednou. Žádný měsíc během doby pojištění se nemůže počítat jako dva měsíce. Počet vychovaných dětí má však stále aktuálně vliv na důchodový věk, který se v Česku postupně prodlužuje a sjednocuje. U žen odcházejících v roce 2019 do starobního důchodu ještě stále závisí termín odchodu do řádného důchodu na počtu vychovaných dětí. V budoucnu tomu tak však nebude, u všech lidí narozených po roce 1971 je dle aktuálně platné legislativy důchodový věk 65 let.

Petr Gola

Další články k tématu Rodičovská dovolená

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí