V důchodu lze podnikat

přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Z důvodu dosažení řádného důchodového věku nemusí osoby samostatně výdělečně činné ihned ukončit svoji výdělečnou činnost.

V řádném důchodovém věku nejsou žádná omezení ohledně podnikání, lze pobírat současně státní starobní důchod a zisk ze samostatné výdělečné činnosti. Výše příjmů přitom není omezena. Řádní starobní důchodci mohou mít nadstandardní daňový základ dle § 7 zákona o dani z příjmu fyzických osob a dokonce mohou mít povinnost platit solidární daň.

Praktický příklad

Penzista Roman pobírá již od roku 2016 řádný starobní důchod. Po celý rok 2019 vykonával samostatnou výdělečnou činnost a dosáhl hrubého zisku, tj. příjmu poníženého o výdaje ve výši 2000000 Kč. Rozhodný daňový základ 2000000 Kč je vyšší než 1569552 Kč, a proto z částky nad limit bude pan Roman platit 7% solidární daň z příjmu. Při výpočtu daňové povinnosti uplatní základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 24840 Kč stejně jako ostatní daňoví poplatníci.

Výkon vedlejší výdělečné činnosti

Pokud je samostatná výdělečná činnost vykonávána v řádném důchodovém věku, tak se jedná o výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Toto opatření je výhodné zejména při nižším zisku, neboť sociální pojištění a zdravotní pojištění se při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti platí vždy ze skutečně dosaženého vyměřovacího základu, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Sociální pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se vůbec neplatí, když je hrubý zisk do limitu. Při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po celý rok 2019 do částky 78476 Kč.

Praktický příklad

Penzistka Jitka vykonává vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a hrubý zisk za rok 2019 bude činit 220000 Kč. Sociální pojištění i zdravotní pojištění se bude počítat ze skutečného vyměřovacího základu v částce 110000 Kč (50 % z 220000 Kč).

Petr Gola

Další články k tématu Živnostník a důchod

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí