Výpočet důchodu živnostníka

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Měsíční částka starobního důchodu závisí na celém průběhu pojištění, proto není přesné posuzovat výši důchodu pouze dle současných příjmů.

Výpočet důchodu živnostníka ovlivňují vyměřovací základy, ze kterých bylo zaplaceno sociální pojištění, od roku 1986 a získaná doba pojištění v celých ukončených letech.

Praktický příklad 1)

Pro názornost si vypočítáme měsíční starobní důchod živnostníka Vladimíra dle výpočtové formule roku 2020. Osobní vyměřovací základ bude mít na úrovni minimálního měsíčního vyměřovacího základu roku 2019, tedy v částce 8175 Kč. Pan Vladimír získá dobu pojištění v rozsahu 43 let. Jak vysoký měsíční starobní důchod bude pan Vladimír mít?

Výpočtový základ bude mít pan Vladimír ve výši 8175 Kč. Osobní vyměřovací základ se v roce 2020 do částky 15328 Kč započítává ze 100 %.

Vzhledem k získané době pojištění v rozsahu 43 let činí zápočet za odpracované roky 64,5 % (43 let × 1,5 %) z výpočtového základu.

Procentní výměra důchodu činí tedy 5273 Kč (8175 Kč × 64,5 %).

Základní výměra důchodu je 3490 Kč. Základní výměru důchodu mají všichni penzisté stejně vysokou a neovlivňuje ji průběh pojištění.

Měsíční starobní důchod pana Vladimíra je tedy 8763 Kč (3490 Kč + 5273 Kč).

Praktický příklad 2)

Podnikatelka Klára má osobní vyměřovací základ na úrovni 40875 Kč, což je pětinásobně více než činí minimální měsíční vyměřovací základ za rok 2019. Paní Klára získala dobu pojištění v rozsahu 43 let. Osobní vyměřovací základ 40875 Kč odpovídá měsíční platbě na sociálním pojištění v částce 11936 Kč. Hrubý zisk (příjem ponížený o výdaje) musela paní Klára mít ve výši 981000 Kč.

Paní Klára bude mít dle výpočtové formule důchodu roku 2020 měsíční starobní důchod ve výši 17662 Kč. Ve druhé redukční hranici (od 15328 Kč do 139340 Kč) se osobní vyměřovací základ započítává jen z 26 %. Výpočtový základ tak činí 21971 Kč, zápočet z první redukční hranice 15328 Kč + zápočet z druhé redukční hranici 6642 Kč.

Přestože má podnikatelka Klára dlouhodobě roční hrubý zisk téměř milión korun, tak měsíční důchod nebude mít ani 18 tisíc Kč. Na dvacetitisícový důchod dosáhne velmi málo osob samostatně výdělečně činných.

Petr Gola

Další články k tématu Živnostník a důchod

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí