Omezení darů v hotovosti

přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Platby v hotovosti jsou legislativou regulovány, přičemž zákonná úprava se vztahuje i na dary. Dary nad limit je nutné tedy poukázat převodem na bankovní účet. Jak jsou omezeny platby v hotovosti?

Omezení plateb v hotovosti platí i pro finanční dary, zákonné omezení je stejné. V praxi je tedy nutné finanční dar nad 270000 Kč provést bezhotovostně, zákonem je přímo stanoveno, že příjemce platby nesmí takovou hotovost přijmout.

Přepočet na koruny

Platby v cizí měně se přepočítají na koruny českým směnným kursem devizového trhu vyhlášeným ČNB a platným ke dni provedení platby. Do limitu 270000 Kč se započítávají všechny platby v české i cizí měně, provedené týmž poskytovatelem platby témuž příjemci platby v průběhu jednoho kalendářního dne.

Praktický příklad

Děda studentovi Michalovi daroval 200000 Kč v květnu 2019 a dalších 200000 Kč mu daroval v říjnu 2019. Obě platby mohly proběhnout v hotovosti, neboť nebyl překročen denní limit pro hotovostní platby.

Vysoké sankce

Přestupku se dopustí nejenom osoba, která poruší platbu provést bezhotovostně, ale i osoba, která příjme hotovostní platbu, která je v rozporu se zákonem o omezení hotovostních plateb. Fyzické osobě je možné uložit pokutu do 500000 Kč. Finanční přestupky zjišťují při své činnosti finanční úřady a celní úřady.

Petr Gola

Další články k tématu Darování peněz

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí