Daňové osvobození darů

přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Z obdrženého daru je nutné v některých případech zaplatit daň z příjmu fyzických osob. Sociálnímu a zdravotnímu pojištění dary nepodléhají. Kdy je zapotřebí bezúplatný příjem zdanit?

V minulosti se v Česku platila daň darovací, příslušný zákon o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitosti byl však od 1. ledna 2014 zrušen. Z darů se tedy platí při nesplnění zákonných podmínek pro daňové osvobození daň z příjmu fyzických osob.

Od daně z příjmu jsou osvobozeny bezúplatné příjmy:

  • Od příbuzného v linii přímé a v linii vedlejší, jestliže se jedná o sourozence, strýce, tetu, synovce nebo neteř, manžela, manžela dítěte, dítě manžela, rodiče manžela nebo manžela rodičů.
  • Od osoby, se kterou daňový poplatník žil nejméně po dobu jednoho roku bezprostředně před získáním bezúplatného příjmu ve společně hospodařící domácnosti a z tohoto důvodu pečoval o domácnost nebo byl na tuto osobu odkázán výživou.
  • Obmyšleného z jeho majetku, který do svěřenského fondu vyčlenil nebo kterým zvýšil majetek tohoto fondu nebo z majetku, který byl do svěřenského fondu vyčleněn nebo který zvýšil majetek tohoto fondu osobou uvedenou v předchozích dvou bodech.
  • Poplatníka z jeho majetku, který vložil do rodinné fundace, nebo z majetku, který byl do rodinné fundace vložen osobou uvedenou v prvních dvou bodech.
  • Nabyté příležitostně, jestliže jejich úhrn od téhož poplatníka ve zdaňovacím období nepřevyšuje částku 15000 Kč.

Praktický příklad

Tomáš obdržel od své babičky darem na účet 200000 Kč. Babička je příbuzným v řadě přímé a tento peněžní dar je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen.

Praktický příklad

Johana obdržela darem částku 80000 Kč, přičemž není splněna žádná z podmínek pro daňové osvobození a tento peněžní dar tedy podléhá dani z příjmu fyzických osob, jedná se o příjem dle § 10 zákona o dani z příjmu.

Petr Gola

Další články k tématu Darování peněz

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí