Jak zdanit příjem z pronájmu?

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Daňové záležitosti pro příjem z pronájmu zvládne většina daňových poplatníků bez pomocí daňového poradce nebo účetní. Z pronájmu se odvádí pouze daň z příjmu fyzických osob. Za příslušný kalendářní rok je tedy nutné vyplnit daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob.

Příjem z pronájmu dle § 9 zákona o dani z příjmu, tedy dlouhodobý pronájem nemovitosti, nepodléhá platbám na sociálním pojištění a zdravotním pojištění. Základ daně z příjmu z pronájmu se vypočítá v příloze číslo dva daňového přiznání. Výdaje je možné uplatnit ve skutečné výši nebo 30% výdajovým paušálem.

Povinnost podat daňové přiznání

Zaměstnanci mající příjem z pronájmu nemohou požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně a za příslušný rok si musí sami podat daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob. K vyplnění daňového přiznání je potřeba si vyžádat od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech za příslušný rok. V Česku podléhají nadstandardní příjmy (za rok 2019 nad 1 569 552 Kč) solidární dani. Do limitu pro platbu solidární daně se však nezapočítávají příjmy z pronájmu.

Nižší zdanění

Příjem z pronájmu podléhá nižšímu zdanění než příjem ze závislé činnosti nebo samostatné výdělečné činnosti, protože se z příjmu neodvádí povinné pojistné.

Praktický příklad

Paní Klára bude mít za rok 2019 roční příjem z pronájmu ve výši 200 000 Kč. Skutečné výdaje jsou minimální, proto uplatní výdaje 30% výdajovým paušálem. Všechny daňové slevy a daňové odpočty jsou již uplatněny při výpočtu čisté mzdy ze zaměstnání. Jak vysoké je efektivní zdanění pro tento příjem z pronájmu?

  • Základ daně z pronájmu je 140 000 Kč (200 000 Kč – (30 % × 200 000 Kč).
  • Daň z příjmu fyzických osob 21 000 Kč (140 000 Kč × 15 %).
  • Efektivní zdanění činí 10,5 % (21 000 Kč: 200 000 Kč).

Při výpočtu efektivního zdanění počítáme, že skutečné výdaje byly téměř nulové. Díky využití výdajového paušálu a neplacení povinného pojistného je efektivní zdanění něco málo přes 10,5 % (v závislosti na přesné částce skutečných výdajů).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí