Oznamovací povinnost finančnímu úřadu

štítek Daně přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Finančnímu úřadu je nutné oznamovat nezdanitelné roční daňové příjmy nad 5 miliónů korun. Tato zákonná povinnost se vztahuje i na dary nad zákonný limit.

Oznamovací povinnost v praxi mají i občané, kteří nemají povinnost podávat daňové přiznání, rozhodující je obdržení ročního daňově osvobozeného příjmu nad limit. Dary přitom patří mezi typické příjmy, které je nutné finančnímu úřadu oznámit. Oznamovací povinnost mohou mít tedy i studenti, penzisté, maminky na rodičovské dovolené.

Není stanoven povinný tiskopis

Pro oznámení daňově osvobozeného příjmu nad limit není stanoven závazný formulář, je však zapotřebí uvést výši příjmu, datum příjmu a popis příjmu. Termín pro splnění oznamovací povinnosti je stejný jako termín pro podání řádného daňového přiznání. Nesplnění zákonné oznamovací povinnosti je sankciováno, proto je nutné si vše ohlídat.

Praktický příklad

Zaměstnanec Karel obdržel v roce 2019 od svého bohatého otce, který chtěl formou darů vyřešit rodinné finanční vypořádání, částku 5500000 Kč. Pan Karel musí tuto skutečnost oznámit finančnímu úřadu, přestože tento příjem nebude podléhat zdanění. Pan Karel může tedy standardně požádat svého zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně.

Písemná forma daru

Uzavření darovací smlouvy by mělo být u vyšších obnosů samozřejmostí i mezi rodinnými příslušníky. Předejde se tak možným nejasnostem a nařčením. Písemná darovací smlouva je svým způsobem výhodná pro dárce i obdarovaného.

Dary v rodině nesnižují daňový základ

Při splnění zákonných podmínek patří dary mezi nezdanitelné položky dle § 15 zákona o dani z příjmu a snižují daňový základ. Každá tisícikoruna daru znamená daňovou úsporu 150 Kč. Dary mezi rodinnými příslušníky však z logiky věci nesplňují daňové podmínky pro daňový odpočet a takové peněžní dary nesnižují vypočtenou roční daňovou povinnost.

Petr Gola

Další články k tématu Darování peněz

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí