Prodej darované nemovitosti

štítek Daně přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Při dodržení časového testu je příjem z prodeje nemovitosti osvobozen od daně z příjmu fyzických osob, v opačném případě je však nutné takový příjem zahrnout do daňového přiznání.

Od daně z příjmu fyzických osob je osvobozen příjem z prodeje bytu či domu, jestliže v něm měl prodávající bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem. Rovněž je od daně z příjmu osvobozen příjem z prodeje nemovitosti, i když měl prodávající v dané nemovitosti bydliště kratší dobu než dva roky, pokud použije získané prostředky na uspokojení vlastní bytové potřeby.

Pětiletý časový test

Při prodeji nemovitosti, ve které neměl prodávající bydliště, je podmínka pro daňové osvobození splněna, jestliže mezi prodejem a nabytím nemovitosti uplynula lhůta alespoň pěti let. V případě obdržení nemovitosti darem se přitom doba nezkracuje o dobu vlastnictví nemovitosti dárce. Dodržení časového testu je vhodné si pohlídat, v opačném případě je výnos z takové transakce nižší právě o daňovou povinnost. Sociální a zdravotní pojištění se z prodeje nemovitosti neplatí nikdy, bez ohledu na okolnosti.

Nutnost daňového přiznání

Občané mající příjem z prodeje nemovitosti musí v případě nedodržení časového testu podat daňové přiznání, ve kterém uvedou příjem z prodeje nemovitosti ponížený o související výdaje. Příjem z prodeje nemovitosti je ostatním daňovým příjmem dle § 10 zákona o dani z příjmu. Zaměstnanci mající zdanitelné příjmy z prodeje nemovitosti nemohou požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně a musí si sami podat daňové přiznání. K vyplnění daňového přiznání potřebují potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele.

Ztráta nesnižuje daňový základ

Případná ztráta z prodeje nemovitosti nemůže snížit celkový daňový základ, základem daně dle § 10 zákona o dani z příjmu je příjem snížený o prokazatelné výdaje, ale k výdajům nad příjem se nepřihlíží.

Petr Gola

Další články k tématu Darování peněz

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí