Dědictví a daně

štítek Daně přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Z dědictví se neplatí daň z příjmu, sociální ani zdravotní pojištění. Pro prodej zděděné nemovitosti navíc platí zvýhodněný daňový režim.

Dle § 4a zákona o dani z příjmu je od daně z příjmu fyzických osob osvobozen bezúplatný příjem z nabytí dědictví nebo odkazu. Dědické právo je upraveno v § 1475 a následujících občanského zákoníku. Dědí se na základě dědické smlouvy, ze závěti nebo ze zákona. Tyto důvody mohou působit i vedle sebe.

Prodej zděděné nemovitosti

Dědicové v praxi často poměrně rychle prodávají nemovitost získanou v dědickém řízení, např. z důvodu, že se nachází v jiném městě, než sami bydlí nebo mají jiné představy o nemovitosti apod. I v případě rychlého prodeje zděděné nemovitosti se však mnohdy neplatí daň z příjmu. Jak je to možné? Standardně je sice nutné u nemovitosti, u které není splněna podmínka bydliště, dodržet pětiletý časový test mezi nabytím a prodejem nemovitosti, aby příjem z prodeje nepodléhal dani z příjmu, u dědictví se však do časového testu započítává i doba vlastnictví nemovitosti zůstavitelem.

Podmínkou však je, že se jedná o dědictví po zůstaviteli, který byl příbuzným v řadě přímé nebo manželem, nebo o splnění dalších specifických zákonných podmínek.

Praktický příklad 1)

Pan Martin zdědil po dědečkovi dům na venkově a během několika týdnů po skončení dědického řízení nemovitost prodal. Dědeček v domě žil celý život, proto je splněn časový test a z příjmu z prodeje domu nebude pan Martin platit daň z příjmu fyzických osob. Odvodům na sociální a zdravotní pojištění příjem z prodeje nemovitosti nepodléhá nikdy.

Praktický příklad 2)

Paní Žaneta zdědila byt po kamarádce své babičky, kterou spolu s babičkou brala na výlety. Příjem z prodeje nemovitosti bude od daně z příjmu fyzických osob osvobozen až po uplynutí standardní pětileté časové lhůty, neboť nedošlo k dědictví v řadě přímé.

Petr Gola

Další články k tématu Darování peněz

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí