Zdravotní pojištění při péči o děti

štítek Pojištění přečtete do minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Zdravotní pojištění musí být vždy placeno, za zaměstnance platí zdravotní pojištění každý měsíc zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné platí měsíční zálohy. Kdy platí za maminky zdravotní pojištění stát? A kdy si musí zdravotní pojištění samy platit?

Při výpočtu měsíční čisté mzdy sráží mzdová účetní zaměstnanci z hrubé mzdy na zdravotním pojištění 4,5 % a dalších 9 % na zdravotním pojištění platí zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné platí měsíční zálohy na zdravotním pojištění, přičemž měsíční částka zdravotního pojištění závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém kalendářním roce. Roční zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti však musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha, která v roce 2019 činí 2 208 Kč.

Kdo je mimo jiné státním pojištěncem?

Kdo není v registru své zdravotní pojišťovny veden jako zaměstnanec, OSVČ nebo státní pojištěnec, ten je automaticky osobou bez zdanitelných příjmů. Všechny OBZP si musí zdravotní pojištění samy měsíční platit, v roce 2019 v částce 1 803 Kč, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce. Státními pojištěnci jsou mimo jiné:

  • příjemci rodičovského příspěvku
  • ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství
  • osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, není splněna některá z výše uvedených možností, za pečující osobu se považuje vždy pouze jedna osoba

Praktický příklad

Paní Natálie má jednoho syna (8 let) a je v domácnosti. Paní Natálie je pro účely placení zdravotního pojištění osobou bez zdanitelných příjmů, neboť nesplňuje žádnou z podmínek pro zařazení do kategorie státních pojištěnců. Přestože paní Natálie pečuje o svého syna, tak si musí zdravotní pojištění sama platit. Ze systému veřejného zdravotního pojištění se nelze odhlásit a nahradit ho komerčním pojištěním.

Petr Gola

Další články k tématu Rodičovská dovolená

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí