Zdravotní pojištění při péči o děti

štítek Pojištění přečtete do minuty

Zdravotní pojištění musí být vždy placeno, za zaměstnance platí zdravotní pojištění každý měsíc zaměstnavatel, osoby samostatně výdělečně činné platí měsíční zálohy. Kdy platí za maminky zdravotní pojištění stát? A kdy si musí zdravotní pojištění samy platit?

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Při výpočtu měsíční čisté mzdy sráží mzdová účetní zaměstnanci z hrubé mzdy na zdravotním pojištění 4,5 % a dalších 9 % na zdravotním pojištění platí zaměstnavatel. Osoby samostatně výdělečně činné platí měsíční zálohy na zdravotním pojištění, přičemž měsíční částka zdravotního pojištění závisí na dosaženém hrubém zisku v minulém kalendářním roce. Roční zdravotní pojištění činí 13,5 % z vyměřovacího základu. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti však musí být vždy placena alespoň minimální měsíční záloha, která v roce 2019 činí 2 208 Kč.

Kdo je mimo jiné státním pojištěncem?

Kdo není v registru své zdravotní pojišťovny veden jako zaměstnanec, OSVČ nebo státní pojištěnec, ten je automaticky osobou bez zdanitelných příjmů. Všechny OBZP si musí zdravotní pojištění samy měsíční platit, v roce 2019 v částce 1 803 Kč, a to vždy do 8. dne následujícího měsíce. Státními pojištěnci jsou mimo jiné:

  • příjemci rodičovského příspěvku
  • ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství
  • osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, není splněna některá z výše uvedených možností, za pečující osobu se považuje vždy pouze jedna osoba

Praktický příklad

Paní Natálie má jednoho syna (8 let) a je v domácnosti. Paní Natálie je pro účely placení zdravotního pojištění osobou bez zdanitelných příjmů, neboť nesplňuje žádnou z podmínek pro zařazení do kategorie státních pojištěnců. Přestože paní Natálie pečuje o svého syna, tak si musí zdravotní pojištění sama platit. Ze systému veřejného zdravotního pojištění se nelze odhlásit a nahradit ho komerčním pojištěním.

Petr Gola

Další články k tématu Rodičovská dovolená

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí