Jak stoupne rodičovský příspěvek?

čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Od příštího roku stoupne standardní souhrnná částka rodičovského příspěvku z 220 tisíc korun na 300 tisíc korun. Na rozdíl od souhrnné mateřské nezávisí souhrnný rodičovský příspěvek na dosahovaném rozhodném příjmu.

Nárok na rodičovský příspěvek vzniká vždy. Když nejsou splněny zákonné podmínky pro pobírání peněžitého příspěvku v mateřství, tak náleží rodičovský příspěvek ihned od narození dítěte.

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) přísluší v délce 28 týdnů, při vícečetném porodu se pobírá 37 týdnů, přičemž na mateřskou se nastupuje osm až šest týdnů před očekávaným dnem poradu. Nárok na mateřskou vzniká pouze při splnění zákonných podmínek:

  • Zaměstnankyně musí splňovat v den nástupu na mateřskou účast na nemocenském pojištění. To znamená, že musí aktuálně být v zaměstnaneckém poměru, ze kterého je odváděno sociální pojištění nebo musí nastupovat na mateřskou v 180denní ochranné lhůtě po skončení takového zaměstnání. Druhou podmínkou je získání minimálně doby pojištění v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech.
  • Maminky samostatně výdělečně činné mají nárok na mateřskou, pokud získaly potřebnou dobu pojištění v rozsahu rovněž 270 dní v posledních dvou letech a jsou účastny na dobrovolném nemocenském pojištění alespoň v rozsahu 180 dní v období jednoho roku před porodem.

Měsíční částku rodičovského příspěvku lze upravit

Rodič pobírající rodičovský příspěvek si může upravit měsíční výši rodičovského příspěvku v závislosti na délce jeho pobírání. Někteří rodiče z důvodu zvýšení aktuálního příjmu pobírají rodičovský příspěvek např. pouze dva roky, přičemž mají v plánu čerpat tříletou rodičovskou dovolenou. Po dvou letech totiž očekávají, že již budou moci mít nějaký vlastní příjem – např. na některou z pracovních dohod nebo zkrácený úvazek.

Narození dalšího dítěte

Někteří rodiče chtějí mít malý věkový rozdíl mezi dětmi. V takovém případě je vhodné pamatovat na to, že při narození dalšího dítěte v rodině nárok na rodičovský příspěvek na starší dítě zaniká a začíná se pobírat rodičovský příspěvek na právě narozené dítě.

Rodičovská dovolená a ochranná lhůta

Zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpající rodičovskou dovolenou je dle zákoníku práce v ochranné lhůtě a nemůže obdržet nejčastější výpověď pro nadbytečnost. Během čerpání rodičovské dovolené je možné obdržet výpověď jenom ve specifických případech, např. při rušení zaměstnavatele nebo přemístění zaměstnavatele. Zaměstnankyně na rodičovské dovolené však může podat výpověď kdykoliv.

Petr Gola

Další články k tématu Rodičovská dovolená

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí