Přivýdělek na rodičovské dovolené

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Dominika Zíková, Dům financí

I během rodičovské dovolené si chtějí některé maminky nebo tatínkové přivydělat. Pro mladé rodiny splácející hypotéku je každý další příjem navíc velmi vítaným finančním bonusem. Jaké jsou omezení při práci během rodičovské dovolené?

Maminky a tatínkové na rodičovské dovolené již nejsou legislativou omezeni, jestliže je během čerpané rodičovské dovolené zajištěna péče o dítě. Děti do dvou let mohou být dokonce 46 hodin měsíce v jeslích nebo mateřské škole a zákonná podmínka je splněna. V praxi se nejčastěji o děti během výkonu práce při rodičovské dovolené starají prarodiče.

Během mateřské dovolené, která předchází rodičovské dovolené, nelze pracovat pro kmenového zaměstnavatele na stejné pozici, ze které je čerpán peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská).

Ideálem je pracovní dohoda

V praxi je nejvhodnější možností pro přivýdělek na rodičovské dovolené práce na některou z pracovních dohod. Pro práci na několik hodin měsíčně nabízí nižší zdanění.

  • Z dohody o provedení práce se neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně. Z dohody o pracovní činnosti se neplatí sociální a zdravotní pojištění, pokud je hrubá měsíční odměna 2 999 Kč a méně.
  • I zaměstnanec čerpající rodičovskou dovolenou má nárok na základní daňovou slevu na poplatníka v částce 2 070 Kč.
  • Na základě pracovních dohod je možné pracovat pro více zaměstnavatelů současně, přičemž limit pro neplacení sociálního a zdravotního pojištění se posuzuje u každého z nich individuálně.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Výkon samostatné výdělečné činnosti během mateřské nebo rodičovské dovolené je považován pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění za vedlejší zdroj příjmů. Sociální a zdravotní pojištění z příjmů z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se platí vždy ze skutečného vyměřovacího základu, nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, jako je tomu u hlavní samostatné výdělečné činnosti. Při nižším hrubém zisku je to důležité legislativní opatření. Sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti se vůbec neplatí, když je rozhodný příjem ponížený o související výdaje do limitu. Pro celý kalendářní rok 2019 je limitem částka 78 476 Kč.

Petr Gola

Další články k tématu Rodičovská dovolená

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí