Zákonná ochrana zaměstnanců je vyšší než OSVČ

štítek Právo přečtete do minuty

foto: unsplash.com, ilustrační fotografie

V případě, že je pracovní poměr ukončen z důvodů, na kterých nenese zaměstnanec vinu, např. nadbytečnost zaměstnance, náleží zaměstnanci zákonné odstupné. OSVČ v případě ukončení činnosti neobdrží žádné peníze a případné dluhy si berou s sebou do svého dalšího pracovního působiště. OSVČ nemají žádné jistoty.

Zákonné odstupné je upraveno v § 67 zákoníku práce a zaměstnanci pracující pro zaměstnavatele alespoň dva roky mají nárok na minimálně tříměsíční odstupné. Současně v případě ukončení pracovního poměru výpovědí ze strany zaměstnavatele plyne dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce. Zaměstnanci se tedy neocitnou ze dne na den bez práce a finanční prostředků. Osoby samostatně výdělečně činné může jedna nepovedená zakázka dostat do velkých finančních problémů.

Získávání nových zakázek není snadné

Klíčem pro dlouhodobý úspěch v samostatné výdělečné činnosti je dostatek kvalitních zakázek. OSVČ se musí věnovat nejenom samostatné činnosti, ale marketing a aktivní shánění nových zákazníků je pro ně každodenním chlebem. Pro všechny OSVČ je nesmírně důležité si neustále zajišťovat nové a nové pracovní činnosti. Zaměstnancům přiděluje práci jejich zaměstnavatel.

Vysoká osobní zodpovědnost

Pro všechny OSVČ je velmi důležité vybudovat si výbornou image a současně mít kvalitní odběratele, kteří platí řádně a včas a lze s nimi dohodnout cenu generující dostatečně zajímavý zisk. Pro zdravý růst vlastní samostatné výdělečné činnosti je však velmi důležité naučit se říkat „ne“. V praxi neplatí, že je nutné brát všechny zakázky. Pokud druhá smluvní strana trvá na podmínkách, které jsou těžce akceptovatelné, tak je lepší takový byznys odřeknout. Zkušení a prosperující živnostníci a podnikatelé vědí, že je lepší žádná zakázka než ztrátová nebo uzavření smlouvy s neseriózním obchodním partnerem. Pro dlouhodobý finanční růst je vhodné věnovat nejvíce času těm nejlepším zákazníkům a právě s těmito co nejvíce rozvíjet vlastní byznys.

Petr Gola

Další články k tématu Nelehký život OSVČ

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí