Fakturace není hrubá mzda

přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Před zahájením samostatné výdělečné činnosti je vhodné si provést důkladné finanční propočty a analýzy. Fakturované částky nelze nastavovat od dříve dosahované hrubé mzdy. Ve fakturaci musí být zahrnuty nejenom veškeré vstupní materiálové náklady, ale i časová náročnost za potřebnou nutnou administrativu, účetnictví a daně.

Zaměstnanci nemají žádné daňové starosti, vše za ně vyřizuje mzdová účetní zaměstnavatele. Zaměstnanci dostávají na účet čistou mzdu, tedy již po odvodu zdravotního pojištění, sociálního pojištění a daně z příjmu. Osoby samostatně výdělečně činné si musí veškeré daňové povinnosti plnit samy. Zpravidla se jim o veškerou povinnou administrativu stará externí firma nebo specialista, v takovém případě je však nutné i tyto náklady zahrnout do kalkulace.

Neplnění povinností poznamená rodinu na několik let

Všechny OSVČ si musí řádně plnit povinnosti vůči státním orgánům a dodavatelům. Nehrazení závazků včas znamená finanční problémy. Ukončením výkonu samostatné výdělečné činnosti se přitom závazky a dluhy nemažou. V praxi tak dochází k situacím, že OSVČ ukončí svoji činnost s dluhy, které následně ještě několik let splácí z příjmu ze zaměstnání. Zaměstnanec se během zaměstnání nemůže stát daňovým dlužníkem, neboť za výpočet a odvod povinných daní je zodpovědný jejich zaměstnavatel.

Administrativa se zpřísňuje

Zaměstnanci se mohou věnovat pouze svoji práci, zatímco všichni živnostníci a podnikatelé musí věnovat čas veškeré legislativě upravující jejich činnost. Tyto neproduktivní činnosti přitom zabírají více času, než si většina OSVČ před zahájením své činnosti připouští. Navíc všechny osoby samostatně výdělečně činné nesou za všechna svá rozhodnutí zodpovědnost.

S neplacením faktur se setká každá OSVČ

Každý živnostník nebo podnikatel nese vysoká podnikatelská rizika, mezi která patří i neplacení faktur. I živnostníci a podnikatelé důkladně prověřující své obchodní partnery a zákazníky se během výkonu své činnosti setkají se situací, kdy jim není faktura uhrazena. Každodenní riziko spojené s výkonem činností je OSVČ výrazně vyšší než u zaměstnanců.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí