Nemocenské dávky jsou nízké nebo nenáleží vůbec

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Nárok na nemocenskou, mateřskou nebo otcovskou mají OSVČ pouze v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění. Ošetřovné však nemohou OSVČ pobírat nikdy. V případě nároku na nemocenskou či mateřskou je nutné počítat s tím, že jsou tyto dávky nižší než u většiny zaměstnanců.

V případě nemoci mají OSVČ nárok na nemocenskou až od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti. V prvních dvou týdnech pracovní neschopnosti jsou vždy bez finančního plnění, i když si platí dobrovolné nemocenské pojištění. OSVČ, které si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění, nemohou čerpat nemocenské dávky.

  • Pro přiznání peněžitého příspěvku v mateřství (mateřské) musí OSVČ získat potřebnou minimální dobu pojištění alespoň v rozsahu 270 kalendářních dní v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou a současně musí získat dobu pojištění formou dobrovolného nemocenského pojištění alespoň po dobu 180 dní v období jednoho roku před nástupem na mateřskou.
  • Nárok na otcovskou mají živnostníci a podnikatelé, kteří jsou účastni na nemocenském pojištění formou dobrovolného nemocenského pojištění po dobu 3 měsíců bezprostředně předcházejících dni nástupu na otcovskou.

Zodpovědné OSVČ mají vlastní pojistné krytí

Pro většinu OSVČ jsou případné nemocenské dávky nedostačující, neboť základním vstupním údajem pro výpočet těchto dávek není dosažený příjem ani dosažený hrubý zisk, ale vyměřovací základ (polovina daňového základu). OSVČ si mohou dobrovolně určit vyšší vyměřovací základ, což není zpravidla výhodné. Vlastní komerční pojištění např. pro případ dlouhodobé nemoci pro OSVČ ještě důležitější než pro zaměstnance.

Nižší státní důchody

Obdobný princip jako platí při výpočtu nemocenských dávek pro OSVČ je stanoven i při výpočtu státního důchodu. Většina OSVČ bude mít tedy citelně nižší státní důchod, než očekává. Této skutečnosti je vhodné přizpůsobit vlastní finanční plánování, neboť se nejedná pouze o starobní důchod, ale i o případný invalidní důchod. Při zohlednění odvodů zaměstnavatele za zaměstnance na sociálním pojištění odvádí zaměstnanci více na pojistném než OSVČ, následně však mají vyšší nemocenské dávky, státní důchod i případnou podporu v nezaměstnanosti.

Petr Gola

Další články k tématu Nelehký život OSVČ

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP