Povinné pojistné se musí platit vždy

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti je platba sociálního pojištění a zdravotního pojištění povinná, i když je zisk minimální nebo dosahuje OSVČ dokonce ztrátu. Jak vysoké je minimální pojistné v roce 2019?

Pro platbu sociálního pojištění i zdravotního pojištění je při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti stanoven minimální vyměřovací základ. Během roku musí OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost platit vždy alespoň minimální měsíční zálohy. Záloha na zdravotním pojištění se platí vždy do 8 dne následujícího měsíce a záloha na sociálním pojištění se platí vždy do konce aktuálního měsíce. Minimální měsíční záloha v roce 2019 na sociálním pojištění činí 2 388 Kč a na zdravotním pojištění 2 208 Kč.

Související

Minimální měsíční zálohy platí OSVČ, které v daném roce zahájí samostatnou výdělečnou činnost a OSVČ, u kterých je vypočtená skutečná záloha dle dosaženého hrubého zisku v předchozím kalendářním roce nižší než minimální měsíční záloha pro nové období.

Minimální vyměřovací základy

Za rok 2019 činí minimální vyměřovací základ pro každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti:

  • 8 175 Kč u sociálního pojištění, přičemž sazba sociálního pojištění činí 29,2 %
  • 16 349,50 Kč u zdravotního pojištění, přičemž sazba zdravotního pojištění činí 13,5 %

Praktický příklad

Pan Jaroslav vykonával po celý rok 2019 hlavní samostatnou výdělečnou činnost a dosáhl hrubého zisku (příjmu poníženého o výdaje) jen 100 000 Kč. Skutečný vyměřovací základ 50 000 Kč, tj. polovina hrubého zisku, je nižší než minimální vyměřovací základy pro platbu zdravotního pojištění a sociálního pojištění. Povinné pojistné se bude tedy v obou případech počítat z minimálních vyměřovacích základů.

  • Sociální pojištění za rok 2019 činí 28 646 Kč (8 175 Kč × 12 měsíců × 29,2 %).
  • Zdravotní pojištění za rok 2019 činí 26 487 Kč (16 349,50 Kč × 12 měsíců × 13,5 %).

V součtu činí povinné pojistné více než hrubý zisk pana Jaroslava, přesto musí povinné pojistné zaplatit. Od vypočteného ročního povinného pojistného se odečtou zálohy zaplacené během roku.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí