Dovolená ano, ale neplacená

přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Živnostníci a podnikatelé si mohou dovolenou během roku určovat libovolně dle svého vlastního uvážení. V praxi však mají dovolenou mnohem méně než zaměstnanci a velmi často jen několik dní v kuse. Většinou si OSVČ příliš volna nemohou dovolit.

Zaměstnanci mají dle zákoníku práce nárok minimálně na 4 týdny placené dovolené, většina firem přitom nabízí jako významný benefit týden dovolené navíc, někdy dokonce dva týdny nad rámec minimální zákonné úpravy. Dovolenou mají zaměstnanci placenou, proto hrubá měsíční mzda za skutečně odpracovanou hodinu práce je při započtení dovolené vyšší, než činí sjednaná hrubá mzda.

Osoby samostatně výdělečně činné nejsou v délce čerpání dovolenou nijak limitovány a nemusí jim to nikdo schvalovat, ale příliš dlouhá dovolená je pro ně s ohledem na jejich živnost či podnikání velmi problematická, neboť chybí pravidelný příjem a zákazníci se mohou obrátit ke konkurenci. Většina OSVČ tedy poměrně často pracuje částečně nejenom o víkendech, ale i o dovolené.

Náhradu mzdy OSVČ nedostanou

Neplacená dovolená je tedy pro osoby samostatně výdělečně činné samozřejmostí. V případě nemoci jsou však OSVČ bez peněz i při účasti na dobrovolném nemocenském pojištění. Zaměstnanci mají v prvních dvou týdnech nemoci nárok na náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem. OSVČ nemohou náhradu mzdy nikdy pobírat, peníze mohou dostávat až od 15. dne pracovní neschopnosti od místně příslušné OSSZ, a to za podmínky účasti na dobrovolném nemocenském pojištění. Od července 2019 mají zaměstnanci nárok na náhradu mzdy vyplácenou zaměstnavatelem již od prvního dne pracovní neschopnosti, do konce června to bylo až od čtvrtého dne pracovní neschopnosti.

Vyšší časová flexibilita, ale bez příplatků

OSVČ si mohou snadněji během dne vyřizovat své záležitosti, nejsou tolik svázání pevným časem výkonu práce jako zaměstnanci, kteří však mají nárok na zákonné příplatky např. při výkonu práce přesčas, v noci, ve svátek nebo o víkendu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí