I invalidní důchodce může pobírat podporu v nezaměstnanosti

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Přiznání invalidního důchodu neznamená, že invalidní důchodci nemohou pracovat. Invalidní důchodci jsou při výkonu výdělečné činnosti limitováni svým zdravotním stavem. Při splnění zákonných podmínek mohou invalidní důchodci pobírat i podporu v nezaměstnanosti.

Vykonávaná práce v invalidním důchodu by měla svým rozsahem, náplní a náročností odpovídat aktuálnímu zdravotnímu stavu. Legislativa i počítá s tím, že invalidní důchodci budou pracovat. Invalidní důchody prvního a druhého stupně jsou nízké. Invalidní důchodci prvního stupně a druhého stupně mají nárok na měsíční daňovou slevu na invaliditu ve výši 210 Kč. Invalidní důchodci třetího stupně mají nárok na měsíční daňovou slevu na invaliditu ve výši 420 Kč.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti

Invalidní důchodci prvního stupně a druhého stupně mají v případě získání doby pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech nárok na podporu v nezaměstnanosti. Podpůrčí doba u podpory v nezaměstnanosti se liší dle věku, občané do 50 let mohou podporu v nezaměstnanosti pobírat nejdéle 5 měsíců, občané ve věku 50 let až 55 let potom 8 měsíců a občané starší 55 let mají nárok na podporu v nezaměstnanosti maximálně v rozsahu 11 měsíců. Invalidní důchodci třetího stupně nemají na podporu v nezaměstnanosti nárok. V případě snížení stupně invalidity ze třetího stupně na druhý nebo první stupeň je však možné se na úřadu práce registrovat.

Evidence na úřadu práce a starobní důchod

Doba pobírání podpory v nezaměstnanosti se hodnotí do doby pojištění ovlivňující výši starobního důchodu vždy. Evidence na úřadu práce, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

Výpočet podpory v nezaměstnanosti

Měsíční podpora v nezaměstnanosti se příjemcům invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně počítá stejně jako ostatním občanům, tj. v prvních dvou měsících činí 65 % z předchozího rozhodného příjmu, v následujících dvou měsících potom 50 % z předchozího rozhodného příjmu a následující měsíce potom 45 % z předchozího rozhodného příjmu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí