Kdy se mění částka invalidního důchodu?

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Měsíční částka invalidního důchodu není pro všechny stejná. Záleží nejenom na přiznaném stupni invalidity, ale i na konkrétním průběhu pojištění. Čím vyšší příjmy před přiznáním invalidity a vyšší získaná doba pojištění, tím vyšší měsíční invalidní důchod. Částka invalidního důchodu se přitom může změnit.

Ke změně částky invalidního důchodu dochází pouze ze dvou důvodů, a sice z důvodu každoroční valorizace a z důvodu změny stupně invalidity. Invalidní důchod není ve většině případů přiznáván napořád. V závislosti na zdravotním stavu dochází ke kontrole zdravotního stavu posudkovým lékařem.

Zvýšení důchodu

Všechny důchody se každoročně od lednové splátky důchodu zvyšují. Ke zvýšení dochází automaticky a není potřeba činit žádné speciální administrativní kroky. Od lednové splátky důchodu se zvýšily i invalidní důchody, a to bez ohledu na stupeň přiznané invalidity. Pracující invalidní důchodci přitom nemusí mít strach, že by z důvodu pravidelného vlastního výdělku nedocházelo k valorizaci jejich invalidního důchodu.

Přezkoušení zdravotního stavu

V případě, že je posudkovým lékařem snížen stupeň invalidity, tak se přepočítá i pobíraný invalidní důchod. K takové situaci dochází, jestliže je snížen třetí stupeň invalidity na druhý nebo první nebo když je snížen stupeň invalidity z druhého stupně na první. Snižuje se pouze procentní výměra důchodu. Základní výměru důchodu, která v roce 2019 činí 3 270 Kč, mají všichni invalidní důchodci stejnou. Zdravotní stav se může během let i zhoršit, při zvýšení stupně invalidity se přepočítá a zvýší i pobíraný invalidní důchod. Případný výdělek během pobírání invalidního důchodu však přepočtenou částku invalidního důchodu neovlivní. Invalidní důchod se přepočítává z pobírané částky invalidního důchodu. Vlastní příjem invalidního důchodce je příznivý pro jeho životní úroveň a pro výpočet starobního důchodu, měsíční částku již přiznaného invalidního důchodu však již nezvýší.

Invalidní důchod může být odebrán

Některým příjemcům invalidního důchodu se během let jejich zdravotní stav zlepší a dle posouzení posudkového lékaře jim může být invalidita odebrána. V takovém případě se již invalidní důchod na účet nedostává.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí