Zajímavosti ohledně evidence na úřadu práce

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Evidence na úřadu práce nezakládá účast na nemocenském pojištění. Nezaměstnaní občané mohou tedy pobírat nemocenské dávky pouze v případě, že na ně vzniká nárok v ochranné lhůtě. Dlouhodobá nezaměstnanost ztěžuje pracovní uplatnění, proto je vhodné raději rychleji přijmout hůře placenou práci, než být delší dobu v evidenci na úřadu práce.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti nemají všichni občané, bez získání potřebné minimální doby pojištění nárok na podporu v nezaměstnanosti nevzniká. Pokud není získána doba pojištění alespoň v rozsahu 12 měsíců v posledních dvou letech, potom není podpora v nezaměstnanosti přiznána.

Ohranná lhůta pro nemocenské dávky

Během těhotenství může být ukončen pracovní poměr sjednaný na dobu určitou. Pokud se následně zaměstnankyně eviduje na úřadu práce, tak ji vzniká nárok na mateřskou, jestliže dojde k nástupu na mateřskou v 180denní ochranné lhůtě po skončení zaměstnání a je získána minimální doba pojištění v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech. Na nemocenskou vzniká nárok, i po skončení zaměstnání, jestliže je dodržena 7denní ochranná lhůta. V prvních 14 dnech pracovní neschopnosti vyplácí zaměstnanci v pracovní neschopnosti náhradu mzdy zaměstnavatel. Náhrada mzdy však náleží pouze za dobu trvání pracovního poměru.

Kolik si lze přivydělat?

Během evidence na úřadu práce je možné mít omezený příjem. Po dobu výkonu takové práce ovšem nenáleží podpora v nezaměstnanosti. Takovou prací je možné získat zajímavé pracovní zkušenosti a případně získat práci na plný úvazek. V roce 2019 je možné si během evidence na úřadu práce přivydělat měsíčně maximálně 6 675 Kč. Nutné je ovšem pracovat na dohodu o pracovní činnosti nebo zkrácený úvazek, pracovat na dohodu o provedení práce při evidenci na úřadu práce nelze.

Invalidní důchod a podpora v nezaměstnanosti

Pracující invalidní důchodci prvního stupně a druhého stupně mají v případě získání potřebné doby pojištění nárok na podporu v nezaměstnanosti. Pobírání invalidního důchodu prvního a druhého stupně nepatří mezi náhradní dobu pojištění pro důchodové účely, proto je do vyčerpání evidence na úřadu práce jako náhradní doby pojištění vhodné být v evidenci na úřadu práce i pro příjemce invalidního důchodu prvního a druhého stupně.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí