Pojištění a daně invalidních důchodců

štítky Invalidita Pojištění čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Za všechny příjemce invalidního důchodu platí zdravotní pojištění stát. Pracující invalidní důchodci však ze svého příjmu odvádí zdravotní pojištění jako ostatní zaměstnanci. Jaké mají daňové povinnosti invalidní důchodci?

Občané pobírající pouze invalidní důchod nemají daňové starosti. Zdravotní pojištění je placeno státem. Sociální pojištění z důchodu neplatí. Jestliže se příjemci invalidního důchodu prvního stupně a druhého stupně dané období nehodnotí do doby pojištění (např. nepracují), potom se mu doba pojištění pro výpočet starobního důchodu nezvyšuje. Jako náhradní doba pojištění se započítává pouze doba pobírání invalidního důchodu třetího stupně.

Neprovádí se dopočet do minima

Zdravotní pojištění musí být u zaměstnanců placeno vždy alespoň z minimální mzdy. Zaměstnanci pracující na zkrácený úvazek, kteří nemají hrubou mzdu alespoň 13 350 Kč, tak platí na zdravotním pojištění efektivně více, neboť zdravotní pojišťovna musí za každého zaměstnance obdržet v roce 2019 alespoň 1 803 Kč (13,5 % z 13 350 Kč), dopočet do minima jde přitom na vrub zaměstnance. Invalidní důchodci jsou pro účely výpočtu zdravotního pojištění státními pojištěnci, a proto se zdravotní pojištění počítá vždy ze skutečné hrubé mzdy. Invalidní důchodci pracující na zkrácený úvazek s hrubou mzdou nižší než 13 350 Kč, tak nemusí mít obavy, že by efektivně platili více na zdravotním pojištění.

Daňové slevy

Invalidní důchodci prvního stupně a druhého stupně mají nárok na roční daňovou slevu na invaliditu ve výši 2 520 Kč. Invalidní důchodci třetího stupně mají nárok na daňovou slevu na invaliditu ve výši 5 040 Kč. Slevy na invaliditu se přitom uplatňují bez ohledu na strukturu daňových příjmů, náleží tedy i invalidním důchodcům danících pouze pasivní příjmy dle § 8, § 9 nebo § 10 zákona o dani z příjmu. Zaměstnaní invalidní důchodci uplatňují daňové slevy v poměrné měsíční výši při výpočtu čisté měsíční mzdy, podmínkou je podepsání prohlášení k dani u zaměstnavatele.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Výkon samostatné výdělečné činnosti v invalidním důchodu je považován pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Při výpočtu ročního sociálního a zdravotního pojištění nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ, sociální pojištění i zdravotní pojištění se počítá vždy ze skutečného vyměřovacího základu (tj. poloviny daňového základu). Pokud je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění vůbec neplatí.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí