Kdy není invalidní důchod vyplácen na účet?

štítek Penze přečtete do minuty

foto: pond5, ilustrační fotografie

Pouze zdravotní problémy pro pravidelnou výplatu invalidního důchodu každý měsíc na účet nestačí. V praxi nebývá invalidní důchod při zdravotních problémech vyplácen na účet ze tří důvodů. Podívejme se na ně.

Pro výplatu invalidního důchodu na účet musí být splněny zákonné podmínky. O invalidní důchod je nutné si písemně požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení, posudkovým lékařem musí být přiznána invalidita prvního stupně, druhého stupně nebo třetího stupně a současně musí žadatel o invalidní důchod získat potřebnou minimální dobu pojištění. Pokud není některá z těchto tří podmínek splněna, potom nemůže být invalidní důchod vyplácen na účet.

Praktický příklad 1)

Paní Gabriela má dlouhodobé zdravotní problémy. O invalidní důchod si však nechce sama požádat. Bez písemné žádosti jí však nemůže být invalidní důchod přiznán. Žádost o invalidní důchod si musí přitom podat každý občan sám. Lékaři nemohou vyřizovat za své pacienty právní úkony.

Praktický příklad 2)

Pan Vlastimil si požádá o invalidní důchod. Přestože má zdravotní problémy, tak mu není invalidní důchod přiznán. Pro přiznání alespoň invalidního důchodu prvního stupně musí na základě posouzení posudkového lékaře místně příslušné OSSZ poklesnout pracovní schopnost alespoň o 35 %. Pan Vlastimil má tedy zdravotní problémy, ale dle posouzení lékaře nejsou tak závažné, aby byla přiznána alespoň invalidita prvního stupně.

Praktický příklad 3)

Paní Kristýně (33 let) je přiznána invalidita druhého stupně, ale invalidní důchod jí nemůže být vyplácen na účet, neboť nezískala potřebnou minimální dobu pojištění. Potřebná minimální doba pojištění se liší dle věku. Občané starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu 5 let v posledních deseti letech. Paní Kristýna nezískala potřebnou dobu pojištění, neboť byla dlouhodobě nezaměstnaná a evidence na úřadu práce se započítává do doby pojištění jako náhradní doba pojištění pouze v omezeném rozsahu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí