Nezaměstnanost a důchodové nároky

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Pokud není získána potřebná doba pojištění, tak nemůže být starobní důchod přiznán. Doba pojištění přitom ještě ovlivňuje samotnou výši státního důchodu. Evidence na úřadu práce se do doby pojištění započítává jen v omezeném rozsahu.

Do doby pojištění pro důchodové účely se počítají nejenom odpracované roky, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, ale rovněž i náhradní doby pojištění, kdy žadatel o důchod žádné příjmy nemá. Mezi náhradní doby pojištění přitom patří při splnění zákonných podmínek i evidence na úřadu práce. Dlouhodobá nezaměstnanost však může bránit přiznání starobního důchodu nebo v lepším případě státní důchod citelně sníží.

Jak se hodnotí evidence na úřadu práce?

Evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění započítává vždy, když náleží podpora v nezaměstnanosti. Evidence na úřadu práce po dobu, kdy již podpora v nezaměstnanosti nenáleží, se započítává maximálně v rozsahu tří let, přičemž se tato doba hodnotí zpětně a do 55 let se započítává maximálně v rozsahu jednoho roku.

Praktický příklad

Paní Nováková žádá o starobní důchod v roce 2019, přičemž byla během produktivního života pětkrát v evidenci na úřadu práce, ve všech případech se však jednalo o krátkodobou nezaměstnanost a ve všech měsících jí náležela podpora v nezaměstnanosti. Veškerá evidence na úřadu práce se paní Novákové bude počítat do doby pojištění pro důchodové účely.

Minimální doba pojištění v roce 2019

Pro přiznání starobního důchodu v roce 2019 musí žadatel o starobní důchod získat dobu pojištění minimálně v rozsahu 35 let. Bez získání doby pojištění nemůže být starobní důchod přiznán. Minimální doba pojištění platí i pro předčasný důchod. Dřívějším odchodem do penze se potřebná minimální doba pojištění nesnižuje. Doba pojištění se počítá v celých ukončených letech

Praktický příklad

Pan Otáhal získal dobu pojištění v rozsahu 40 let a 330 dní. Pan Otáhalovi bude starobní důchod přiznán a výši starobního důchodu ovlivní doba pojištění v rozsahu 40 let, neboť další celý rok pojištění pan Otáhal nezískal.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí