Příjmy penzistů v roce 2019

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Od lednové splátky důchodu se všechny penze automaticky zvyšují, státní důchody se budou zdaňovat naprosto zcela výjimečně a přivýdělek pro penzisty bude výhodnější. Rok 2019 je pro penzisty výhodný.

Valorizace důchodů v roce 2019 je oproti předchozím rokům vysoká, měsíční starobní důchody se zvýší přibližně o 800 Kč – 950 Kč. Přesná částka závisí na aktuálně pobíraném starobním důchodu, zvýšení není v korunovém vyjádření pro všechny stejné. Pro zvýšení důchodu není potřeba dělat žádné administrativní kroky.

Další příznivá legislativní změna pro penzisty se dotýká lidí pobírajících nadstandardní důchod. Sociální pojištění a zdravotní pojištění se z důchodu neplatí nikdy, ale daň z příjmu ano, pokud je roční důchod nad 36násobek minimální mzdy platné k 1. lednu. Z důvodu zvýšení minimální mzdy se zvyšuje daňové osvobození pro státní důchody na 480 600 Kč. Žádné starosti se zdaněním důchodu bude mít ještě méně lidí než v minulých letech, neboť naprostá většina penzistů pobírá roční státní důchod do 480 600 Kč.

Výhodnější přivýdělek

V řádném starobním důchodu je možné mít libovolné příjmy a rozsah pracovního úvazku není omezen. Řádní starobní důchodci mohou pracovat na plný úvazek na dobu neurčitou a mít nadstandardní mzdu. Lze pracovat i pro více zaměstnavatelů současně. V praxi si penzisté přivydělávají nejčastěji na některou z pracovních dohod. V roce 2019 se přitom z dohody o pracovní činnosti neplatí sociální pojištění a zdravotní pojištění, když je hrubá měsíční odměna nižší než 3 000 Kč, v roce 2018 to bylo méně než 2 500 Kč. Drobný přivýdělek na dohodu o pracovní činnosti je tedy výhodnější.

Vedlejší samostatná výdělečná činnost

Výkon samostatné výdělečné činnosti ve starobním důchodu je pro účely placení sociálního a zdravotního pojištění považován za výkon vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Zdravotní a sociální pojištění se počítá ze skutečného vyměřovacího základu (poloviny daňového základu), nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti. Když je hrubý zisk do limitu, tak se sociální pojištění dokonce neplatí. Zdravotní pojištění se platí vždy. Za celý kalendářní rok 2019 je limitem částka 78 476 Kč (za rok 2018 částka 71 950 Kč), při výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti po část roku se limit poměrně snižuje.

Petr Gola

Další články k tématu Novinky roku 2019

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí