Daňové přiznání pro příjmy ze závislé činnosti

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

I daňoví poplatníci s příjmy pouze ze závislé činnosti v loňském roce musí v některých případech podat za rok 2018 daňové přiznání. V některých případech podávají daňové přiznání dobrovolně zaměstnanci, kteří chtějí získat více času na získání všech dokladů pro uplatnění daňových slev a daňových odpočtů.

Zaměstnanci s příjmy pouze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu musí za rok 2018 podat daňové přiznání např. v případě práce v některém měsíci pro dva a více zaměstnavatelů současně, pokud jim byla z obou mezd či odměn odvedena zálohová daň z příjmu nebo v případě povinnosti platit solidární daň. Za celý rok 2018 podléhá solidární dani hrubá mzda nad částku 1 438 992 Kč. Občané mající pouze příjmy ze závislé činnosti, kteří mají povinnost podat daňové přiznání nebo podávají daňové přiznání dobrovolně a nepožádali svého zaměstnavatele o roční zúčtování daně, mohou vyplňovat zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání.

Praktický příklad

Paní Marie pracovala po celý rok 2018 pro zaměstnavatele AB na plný pracovní úvazek a dále začala pracovat od října pro zaměstnavatele XY na zkrácený úvazek. Jak bude paní Marie postupovat?

  • Paní Marie nemohla požádat ani jednoho ze svých dvou zaměstnavatelů o roční zúčtování daně a má povinnost za rok 2018 podat daňové přiznání.
  • K vyplnění daňového přiznání bude potřebovat od obou zaměstnavatelů „potvrzení o zdanitelných příjmech za rok 2018“.
  • Paní Marie měla v roce 2018 pouze příjmy ze závislé činnosti dle § 6 zákona o dani z příjmu, proto může vyplnit zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání.
  • Na první straně dvoustránkového daňového přiznání uvede všechny základní údaje o sobě a daňové přiznání podepíše.
  • Na druhé straně v oddílu 2 sečte do řádku č. 22 příjmy od obou zaměstnavatelů z vystavených potvrzení o zdanitelných příjmech, do řádku č. 23 uvede zaplacené povinné pojistné od obou zaměstnatelů, které rovněž sečte z obou potvrzení o zdanitelných příjmech. Základem daně ze závislé činnosti v řádku č. 24 bude součet částek z řádků 22 a 23.
  • V oddílu tři, v řádcích 25 až 30 uvede nezdanitelné položky, na které má nárok.
  • V řádku č. 33 se vypočítá daň z příjmů ze základu daně poníženého o nezdanitelné položky. Od vypočtené daně z příjmu se odečtou daňové slevy, na které má paní Marie nárok. Nárok na slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč mají všichni daňoví poplatníci.

Nedílnou přílohou daňového přiznání paní Marie bude potvrzení o zdanitelných příjmech od obou zaměstnavatelů.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí