Jen na manželku náleží daňová sleva

štítek Daně přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

V ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání za rok 2018 lze uplatnit daňovou slevu na manželku (manželka) s vlastními ročními příjmy nepřesahujícími 68 tisíc Kč. Na družku nelze uplatnit žádnou slevu, i když je např. s malým dítětem na rodičovské dovolené.

Daňovou podporou rodin je i možnost uplatňování daňové slevy na manželku (manžela). Daňová sleva na manželku (manžela) činí 24 840 Kč za celý kalendářní rok 2018, na držitele průkazu ZTP-P potom dvojnásobně vysokou částku. Kdy lze uplatnit tuto daňovou slevu?

  • lze uplatnit pouze na manžela (manželku)
  • uplatňuje se pouze za celý kalendářní rok
  • manžel (manželka) nesmí mít roční vlastní rozhodné příjmy vyšší než 68 000 Kč, do vlastních příjmů se přitom hodnotí všechny příjmy mimo legislativou taxativně vyjmenované

Praktický příklad

Paní Eva byla celý rok 2018 na rodičovské dovolené a pobírala pouze rodičovský příspěvek, který se do vlastních příjmů nezapočítává. Manžel může v ročním zúčtování daně za rok 2018 uplatnit daňovou slevu na manželku ve výši 24 840 Kč. Protože během roku zaplatil na daňových zálohách 42 000 Kč, tak po provedeném ročním zúčtování daně bude mít následující výplatu vyšší právě o slevu na manželku, neboť roční daňová povinnost bude nižší, než činily zaplacené zálohy během roku 2018.

Praktický příklad

Slečna Pavla je v domácnosti a pečuje o dvě děti do 7 let. Přítel Karel je podnikatel, ale v daňovém přiznání si nemůže uplatnit daňovou slevu na družku, i když spolu vychovávají dvě děti. Daňová legislativa zná pouze daňovou slevu na manželku.

Daňovou slevu na manželku nelze uplatnit na manželku (manžela), se kterou je vykonávána spolupráce a je na ni převáděna část příjmů a výdajů. V případě uzavření manželství během roku se uplatní daňová sleva v poměrné výši, poprvé za měsíc, kdy je manželství trvá k první dni v měsíci.

Petr Gola

Další články k tématu Manželé a finance

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí