Kdy lze vrátit daň z brigády?

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Mnozí studenti mohou obdržet zaplacenou daň z brigády zpět. Za jakých podmínek? Kdy však nárok na daňovou vratku nevzniká? Jak je to se zaplaceným sociálním a zdravotním pojištěním?

Řada studentů si během studia přivydělává, ať už prací na zkrácený úvazek či prací na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Pokud nebyly při výpočtu daně z příjmu během roku uplatněny v plném rozsahu všechny daňové slevy (tj. minimálně na poplatníka a na studenta), potom může student obdržet zaplacenou daň z příjmu zpět po podaném daňovém přiznání.

Praktický příklad

Studentka VŠ slečna Natálie si po celý rok 2018 přivydělávala na zkrácený úvazek pro zaměstnavatele AB. U zaměstnavatele podepsala prohlášení k dani a při výpočtu měsíční čisté mzdy uplatňovala slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč a slevu na studenta ve výši 335 Kč. Z hrubé mzdy ve výši 15 000 Kč obdržela tedy čistou mzdu ve výši 12 740 Kč. Z hrubé mzdy bylo zaměstnavatelem sraženo sociální pojištění v částce 975 Kč, zdravotní pojištění v částce 675 Kč a daň z příjmu ve výši 610 Kč. Mimo uvedených daňových slev neuplatňuje slečna Natálie žádné daňové slevy a daňové odpočty, proto jí nevzniká nárok na žádnou daňovou vratku. Zaplacené sociální a zdravotní pojištění se nikdy nevrací.

Praktický příklad

Studentka VŠ Klára si přivydělávala v měsících červenci a srpnu pro zaměstnavatele XY na dohodu o provedení práce. Vždy s hrubou odměnou 10 000 Kč. U zaměstnavatele nepodepsala studentka Klára prohlášení k dani, proto ji z každé odměny byla odvedena srážková daň z příjmu ve výši 1 500 Kč, celkem tedy 3 000 Kč. Studentka Klára vyplní dvoustránkové daňové přiznání, od zaměstnavatele si vyžádá potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani.

  • Do řádků číslo 22, 24 a 32 uvede částku 20 000 Kč (2 měsíce × 10 000 Kč). Z hrubé měsíční odměny na dohodu o provedení práce 10 000 Kč a méně neplatí zaměstnavatel sociální a zdravotní pojištění.
  • Do řádku č. 33 a 35 částku 3 000 Kč (20 000 Kč × 15 %), do řádku č. 36 a 44 slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč. Do řádku č. 45 se uvede 0 Kč a do řádku č. 53 potom 3 000 Kč. V řádku č. 55 bude potom částka – 3 000 Kč a studentce Kláře vznikne nárok na daňovou vratku ve výši 3 000 Kč.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí