Zajímavosti o výpočtu daně z příjmu za rok 2018

štítek Daně čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2018 je do 1. dubna 2019. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta o tři měsíce prodlužuje. Podívejme se na některé daňové zajímavosti platné při výpočtu daně z příjmu za rok 2018.

Daň z příjmu fyzických osob může být za rok 2018 nulová, dokonce někteří občané obdrží daňový bonus. Nárok na daňový bonus vzniká v případě, že daňové zvýhodnění je vyšší než vypočtená daň z příjmu, částka daňového bonusu je přitom ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu. I při nulové daňové povinnosti je však nutné daňové přiznání na finančním úřadu podat.

Praktický příklad 1)

Student Michal si po celý rok 2018 přivydělával samostatnou výdělečnou činností. Hrubý roční zisk (příjem – výdaj) činí 190 000 Kč. Kolik zaplatí student Michal na dani z příjmu?

Při výpočtu daně z příjmu fyzických osobu uplatní student Michal slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a slevu na studenta v částce 4 020 Kč. Součet daňových slev 28 860 Kč (24 840 Kč + 4 020 Kč) je vyšší než vypočtená daň z příjmu ve výši 28 500 Kč. Student Michal nezaplatí ze samostatné výdělečné činnosti nic na dani z příjmu, přesto má povinnost podat za rok 2018 daňové přiznání na finančním úřadu.

Praktický příklad 2)

Podnikatelka Natálie má hrubý roční zisk ze samostatné výdělečné činnosti ve výši 320 000 Kč a současně měla v roce 2018 příjem z prodeje nemovitosti, ve které nebydlela, u které nedodržela časový test mezi nabytím a prodejem nemovitosti v délce pěti let. Nemovitost prodala se ztrátou 20 000 Kč. Ztráta z příjmu dle § 10 nesnižuje celkový základ daně. Daň z příjmu fyzických osob za rok 2018 bude tedy při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka 23 160 Kč (320 000 Kč × 15 % – 24 840 Kč).

Praktický příklad 3)

Podnikatel Karel má roční hrubý zisk 295 000 Kč a mimo slevy na poplatníka uplatňuje i slevu na manželku, neboť měla vlastní rozhodné příjmy nižší než 68 000 Kč (manželka ještě studuje a letní přivýdělek měla do limitu). V daňovém přiznání uplatní podnikatel Karel slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč a na manželku ve výši 24 840 Kč. Na dani z příjmu fyzických osob nezaplatí nic, protože daňové slevy jsou 49 680 Kč (24 840 Kč × 2) a vypočtená daň je 44 250 Kč. Přestože jsou uvedené slevy vyšší než vypočtená daň z příjmu, tak nárok na daňový bonus nevzniká. Daňový bonus lze čerpat pouze, když je daňové zvýhodnění na děti vyšší než daň z příjmu.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí