Zajímavosti o vdovském důchodu

štítky Penze Studium čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Při předčasném úmrtí manžela (manželky) nezůstává rodina zcela bez finančních prostředků, při splnění zákonných podmínek náleží vdově od státu vdovský důchod. Některé vdovy pobírají vdovský důchod jeden rok, jiné i dvacet let.

Standardně se vdovský důchod pobírá pouze jeden rok, po uplynutí jednoho roku má vdova nárok na vdovský důchod pouze v případě, že je splněna některá ze zákonných podmínek (např. péče o nezaopatřené dítě, dosažení požadovaného věku, péče o závislé rodiče při splnění zákonných podmínek).

Vdovské důchody se od ledna zvýší

Důchody se každoročně zvyšují o valorizaci. Od lednové splátky důchody se zvýší i všechny vdovské důchod. Základní výměra důchodu se zvýší o 570 Kč a procentní výměra o 3,4 %. Ke zvýšení vdovských důchodů dojde automaticky, není potřeba si nikde žádat. Vdovy pobírající současně starobní důchod a vdovský důchod budou mít zvýšenu základní výměru důchodu jenom jednou. Při souběhu dvou důchodů náleží základní výměra jenom jedenkrát.

Zdravotní pojištění platí stát

Pro účely placení zdravotního pojištění jsou vdovy považovány za státní pojištěnce. V praxi to znamená, že výkon samostatné výdělečné činnosti vdovy se pro účely placení zdravotního pojištění považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost a zdravotní pojištění se tak vždy vypočítává ze skutečného vyměřovacího základu a nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ jako u hlavní samostatné výdělečné činnosti, při práci na zkrácený úvazek nemusí být dodržen minimální vyměřovací základ při výpočtu zdravotního pojištění.

Praktický příklad

Vdova Hájková pobírá vdovský důchod a současně má příjem z pronájmu ve výši 6 000 Kč měsíčně a pracuje na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč. Z pronájmu ani z dohody o provedení práce neplatí zdravotní pojištění. Z titulu pobírání vdovského důchodu je však vdova Hájková státním pojištěncem, a proto nemá povinnost si sama platit zdravotní pojištění jako osoba bez zdanitelných příjmů (tak by to bylo v případě, kdyby vdovský důchod nepobírala).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP