Věk pro přiznání vdovského důchodu nehraje roli

štítky Penze Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Vdovský důchod může pobírat manželka po zemřelém manželovi již ve 20 letech a naproti tomu 50leté ženě nemusí být vdovský důchod po zemřelém manželovi přiznán. Věk vdovy nemá vliv na výši vdovského důchodu ani na podmínky pro jeho přiznání.

Vdovský důchod náleží po zemřelém manželovi, který pobíral starobní důchod nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod, popřípadě starobní důchod nebo po manželovi, který zemřel následkem pracovního úrazu. Nárok na vdovský důchod není tedy omezen věkem vdovy a ani se nezohledňuje její počet odpracovaných let nebo částka odvodů na sociálním pojištění během jejího života. Vlastní situace vdovy se promítá do výpočtu jejího starobního důchodu.

Nutná doba pojištění

Potřebná doba pojištění pro nárok na invalidní důchod se liší dle věku, občané starší 28 let musí získat dobu pojištění alespoň v rozsahu pěti let v posledních 10 letech. Občané starší 38 let nesplňující podmínku pěti let pojištění v posledních 10 letech splní podmínku pojištění při získání doby pojištění alespoň v rozsahu deseti let v posledních 20 letech. Do doby pojištění se započítávají měsíce, kdy je z příjmu odváděno sociální pojištění, a dále náhradní doba pojištění. Nejčastější problém s nedostatkem doby pojištění vzniká z důvodu dlouhodobé nezaměstnanosti, neboť evidence na úřadu práce se započítává jako náhradní doba pojištění pouze v omezeném rozsahu.

Praktický příklad 1)

Vdova Procházková (21 let) nezískala zatím žádný rok pojištění, neboť stále studuje na vysoké škole a doba studia od roku 2010 již nepatří mezi náhradní doby pojištění. Vdova Procházková však bude mít nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi (30 let), neboť splnil potřebnou dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu. Pro účely vdovského důchodu se nehodnotí získaná doba pojištění vdovy, ale zemřelého manžela.

Praktický příklad 2)

Vdova Boháčková (49 let) pracuje nepřetržitě od 18 let, přesto však nebude mít nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, který byl dlouhodobě nezaměstnaný a nesplnil tedy podmínku potřebné doby pojištění pro přiznání invalidního důchodu. Paní Boháčkové nevznikne nárok na vdovský důchod, protože rozhoduje situace jejího manžela a nikoliv její.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP