Jak dlouho se pobírá vdovský důchod?

štítky Penze Stalo se přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Pro přiznání vdovského důchodu musí být splněny zákonné podmínky a je nutné si o vdovský důchod požádat. Kdy náleží vdovský důchod? Jak dlouho se pobírá vdovský důchod?

Podmínky pro vdovský důchod nebo vdovecký důchod jsou stejné. V praxi se častěji pobírá vdovský důchod, proto budeme dále hovořit o vdovském důchodu. Vdova má nárok na vdovský důchod po zemřelém manželovi, jenž pobíral starobní nebo invalidní důchod nebo který ke dni úmrtí splnil podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na invalidní důchod nebo podmínku nároku na starobní důchod nebo zemřel následkem pracovního úrazu. O vdovský důchod je nutné si písemně požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

Vdovský důchod se může pobírat i déle než 20 let

Základní doba pobírání vdovského důchodu činí jeden rok. Po uplynutí jednoho roku má nárok na vdovský důchod pouze vdova, která:

  • pečuje o nezaopatřené dítě
  • pečuje o dítě, které je závislé na pomoci jiné osoby ve stupni závislosti II, III nebo IV
  • pečuje o svého rodiče nebo rodiče zemřelého manžela, který s ní žije v domácnosti a je závislý na pomoci jiné osoby ve stupni závislosti II, III nebo IV
  • je invalidní ve třetím stupni
  • dosáhla věku alespoň o 4 roky nižšího, než činí důchodový věk pro muže stejného ročního narození nebo dosáhla vlastního důchodového věku, je-li její vlastní důchodový věk nižší

Některé vdovy tedy v praxi pobírají vdovský důchod pouze jeden rok, jiné např. i déle než 20 let. Záleží vždy na konkrétní životní situaci.

Vdovský důchod lze obnovit

Jestliže je vdově ukončena výplata vdovského důchodu, tak to neznamená, že není možné výplatu vdovského důchodu v budoucnu obnovit. Vdovský důchod se na základě písemné žádosti obnoví, pokud je některá z výše uvedených zákonných podmínek splněna do dvou let od zániku výplaty vdovského důchodu.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí