Přiznání starobního důchodu k vdovskému důchodu

štítky Penze Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Vdovy pobírající vdovský důchod si odchodem do starobního důchodu finančně pohorší méně, než by čekaly. Když jsou přiznány dva státní důchody, tak se totiž nepobírají v plné výši.

Při nároku na dva důchody platí pravidlo, že v plné výši se pobírá pouze vyšší z těchto dvou důchodů a nižší z těchto dvou důchodů se pobírá pouze v poloviční výši. Základní výměra důchodu v takových případech náleží pouze jednou. Stejná situace platí i v případě, že starobní důchodkyni vznikne nárok na vdovský důchod.

Řádný starobní nebo předčasný důchod?

Odchodem do starobního důchodu si vdova pobírající vdovský důchod polepší méně, než by čekala. Vlastní starobní důchod je totiž většinou vyšší a vdovský důchod, tak náleží pouze v poloviční výši. Pravidla pro souběh dvou důchodů jsou stejná, i když je vdově přiznán řádný starobní důchod nebo předčasný důchod.

Praktický příklad

Paní Nováková pobírá od července 2018 po zemřelém manželovi vdovský důchod ve výši 7 100 Kč. V listopadu 2018 jí byl přiznán vlastní starobní důchod ve výši 11 600 Kč. Jak vysoký souhrnný důchod bude paní Nováková pobírat?

  • V plné výši bude paní Nováková pobírat starobní důchod, neboť starobní důchod je vyšší než vdovský důchod.
  • Paní Nováková bude pobírat vlastní starobní důchod ve výši 11 600 Kč a z vdovského důchodu bude pobírat polovinu procentní výměry důchodu, neboť základní výměra důchodu, která náleží pouze jednou, je započtena již v jejím starobním důchodu.
  • Polovina procentní výměry vdovského důchodu je 2 200 Kč (7 100 Kč – základní výměra důchodu ve výši 2 700 Kč)  × 50 %).
  • Souhrnný důchod paní Novákové v roce 2018 tedy 13 800 Kč (11 600 Kč + 2 200 Kč).

Dva důchody a vlastní příjem

Vdova pobírající dva důchody – svůj vlastní řádný starobní důchod a vdovský důchod po zemřelém manželovi, si může libovolně přivydělat. Z důvodu pobírání dvou důchodu není vlastní příjem ze závislé činnosti, samostatné výdělečné činnosti nebo z pasivních příjmů nijak omezen. Omezení výdělku se vztahuje pouze pro příjemce předčasného důchodu, kteří nesmí mít do dosažení řádného důchodového věku příjem zakládající účast na nemocenském pojištění.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP