Jak se počítá dlouhodobá nemocenská?

štítky Pojištění Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

V případě pracovní neschopnosti náleží od 15. kalendářního dne nemocenská, přičemž denní částka nemocenské záleží na dosahovaném příjmu. Výpočet dlouhodobé nemocenské je od roku 2018 zvýhodněn. Jak vysoká je nemocenská?

Měsíční částka nemocenské závisí na výši dosahovaného předchozího příjmu. Základním vstupním údajem pro výpočet nemocenské, kterou vyplácí OSSZ, je dosažená hrubá mzda v rozhodném období, standardně z předchozích 12 kalendářních měsíců. Průměrný příjem se přepočítá na denní vyměřovací základ, což je zjednodušeně řečeno průměrná denní hrubá mzda.

Zvýhodnění dlouhodobé nemocenské

Denní vyměřovací základ zaměstnance se redukuje, v první redukční hranici (do 1 000 Kč) se započítává z 90 %, v druhé redukční hranici (od 1 000 Kč do 1 499 Kč) z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 1 499 Kč do 2 998 Kč) z 30 %. Následně je zvýhodněn výpočet dlouhodobé nemocenské, neboť v prvních 16 dnech pracovní neschopnosti činí nemocenská 60 % z redukovaného denního vyměřovacího základu, v dalších 30 dnech potom 66 % z redukovaného denního vyměřovacího základu a v následujících dnech dokonce 72 % z redukovaného denního vyměřovacího základu.

Účast na pojištění je nutností

Nárok na nemocenskou v praxi mají pouze zaměstnanci, kterým je z hrubé mzdy odváděno zaměstnavatelem sociální pojištění. Tato podmínka není tedy splněna při práci na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 10 000 Kč a méně a při práci na dohodu o pracovní činnosti s hrubou měsíční odměnou 2 499 Kč a méně. Limit se přitom posuzuje u každého zaměstnavatele individuálně.

Praktický výpočet

Paní Svobodová pracuje na zkrácený úvazek a má hrubou mzdu 16 000 Kč. Paní Svobodová bude pobírat nemocenskou 100 dní. Jak vysokou nemocenskou bude za 100 dní mít?

  • Nemocenská náleží i při práci na zkrácený úvazek, neboť je z hrubé mzdy odváděno sociální pojištění.
  • Denní neredukovaný vyměřovací základ je 526,03 Kč (12 × 16 000 Kč: 365)
  • Denní redukovaný vyměřovací základ je 474 Kč (526,03 Kč × 90 %, zápočet v první redukční hranici)
  • Denní nemocenská v prvních 16 dnech je 285 Kč za každý den (474 Kč × 60 %)
  • Denní nemocenská v dalších 30 dnech je 313 Kč za každý den (474 Kč × 66 %)
  • Denní nemocenská v dalších dnech je 342 Kč za každý den (474 Kč × 72 %)

Nemocenská za 100 dní bude tedy 32 418 Kč (285 Kč × 16 + 313 Kč × 30 + 342 × 54).

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí