Kolik let si užijeme penzi?

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Nejdříve je možné řádný starobní důchod přiznat od dosažení zákonného důchodového věku, lze však odejít do penze i později a z důvodu přesluhování mít následně státní důchod vyšší. Kdy se během let mění starobní důchod?

Důchodový věk závisí na ročníku narození a u žen i na počtu vychovaných dětí. V přiložené tabulce máme uveden důchodový věk lidí, kteří nedávno odešli do penze nebo do penze budou brzy odcházet.

Rok narození Muži Ženy dle počtu dětí
0 1 2 3 a 4 5 a více
1955 63r+4m 62r+8m 61r+4m 60r 58r+8m 57r+4m
1956 63r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+4m 59r 57r+8m
1957 63r+8m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+4m 58r
1958 63r+10m 63r+10m 62r+8m 61r+2m 59r+8m 58r+4m
1959 64r 64r 63r+2m 61r+8m 60r+2m 58r+8m
1960 64r+2m 64r+2m 63r+8m 62r+2m 60r+8m 59r+2m
1961 64r+4m 64r+4m 64r+2m 62r+8m 61r+2m 59r+8m
1962 64r+6m 64r+6m 64r+6m 63r+2m 61r+8m 60r+2m

Starobní důchod je následně vyplácen až do konce života. Vysoké příjmy, např. z důvodu dědictví nemají na důchodové nároky vliv. Měsíční částka důchodu totiž závisí na platbách na sociálním pojištění v produktivním věku a získané době pojištění. Při výpočtu důchodu v roce 2018 se hodnotí rozhodné příjmy v letech 1986 až 2017.

Valorizace důchodu je automatická

Všechny státní penze se vždy od lednové splátky důchodu valorizují, tj. zvyšují. Ke zvýšení důchodu přitom dochází automaticky, není nutné vyplňovat žádné žádosti. Starobní důchod může být však na základě podané žádosti zvýšen i z důvodu pobírání starobního důchodu a současného výkonu výdělečné činnosti po dosažení řádného důchodového věku, ze které je odváděno sociální pojištění, a to o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dní.

V penzi žijeme průměrně 24 let

Přestože v Česku dochází k postupnému prodlužování důchodového věku, tak průměrná délka doby pobírání řádného starobního důchodu stoupá, jak vyplývá z dat uveřejněných ve „Statistické ročence z oblasti důchodového pojištění za rok 2016 vydané Českou správou sociálního zabezpečení“.

V roce 2000 činila průměrná doba pobírání řádného starobního důchodu 19,96 let, v roce 2005 potom již 21,67 let, v roce 2010 již 22,79 let v letech 2015 a 2016 shodně 23,97 let.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí