Jak dlouho se pobírá předčasný důchod?

štítek Penze čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Předčasný důchod se nepobírá pouze tři roky nebo jeden rok, jak si někteří žadatelé o předčasný důchod myslí. Předčasný důchod se totiž při dosažení řádného důchodového věku nepřepočítává. Kdy lze odejít do předčasného důchodu?

Odchod do předčasného důchodu je vhodné velmi pečlivě promyslet, neboť předčasný důchod je vždy nižší než řádný starobní důchod. Přesný rozdíl v korunovém vyjádření závisí na tom, kdy se do předčasného důchodu odejde, neboť krácení u předčasného důchodu se provádí za každých započatých 90 kalendářních dní před dosažením řádného důchodového věku, o které se do předčasného důchodu odejde.

Důchod je nižší trvale

Lidé, kteří si zvolí odchod do předčasného důchodu, budou pobírat nižší měsíční státní důchod až do smrti. Předčasný důchod se během let přepočítává pouze z důvodu valorizace. Jakmile předčasný důchodce dosáhne svého řádného důchodového věku, tak k žádné změně měsíční částky předčasného důchodu nedochází.

Předčasný důchod již v 60 letech

Kdy přesně je možné odejít do předčasného důchodu nejdříve, to závisí na ročníku narození. Věk pro možnou volbu předčasného důchodu je totiž odvozen od řádného důchodového věku, přičemž řádný důchodový věk závisí na ročníku narození a u žen ještě stále i na počtu vychovaných dětí (u mladších žen tomu tak v budoucnosti již nebude). Aktuálně není tedy pro všechny občany stejný nejnižší věk pro odchod do trvale kráceného předčasného důchodu.

  • Nejdříve mohou odejít do předčasného důchodu lidé mající řádný důchodový věk 63 let a více, což jsou aktuálně již všichni muži, a to v 60 letech. Protože se důchodový věk postupně prodlužuje na 65 let, tak jestliže nedojde v průběhu let ke změně legislativy, tak bude možné odejít do předčasného důchodu již pět let před dosažením řádného důchodového věku.
  • Občané mající důchodový věk nižší než 63 let mohou do předčasného důchodu odejít nejdříve tři roky před dosažením řádného důchodového věku.

Před odchodem do předčasného důchodu musí být ukončen pracovní poměr, protože předčasní důchodci nemohou mít příjem zakládající účast na nemocenském pojištění.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí