Kdy 50letá žena nemá nárok na vdovský důchod a 20letá ano?

štítky Penze Sociální dávky přečtete do minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Nárok na vdovský důchod není přímo omezen věkem, proto mohou v praxi pobírat vdovský důchod i velmi mladé vdovy a ženám v předdůchodovém věku nemusí být vdovský důchod přiznán. Jak je to možné?

Pro přiznání vdovského důchodu není stanovena žádná věková podmínka pro vdovu. V praxi tedy bývá vdovský důchod přiznán ještě studujícím ženám i ženám, které jsou již dlouhodobě v penzi.

Kdy může být vdovský důchod přiznán?

Vdovský důchod náleží při splnění dalších zákonných podmínek pouze manželce po zemřelém manželovi. Aby mohla vdova pobírat vdovský důchod na účet, tak si musí o vdovský důchod písemně požádat na místně příslušné OSSZ (Okresní správě sociálního zabezpečení) a zemřelý manžel musel ke dni úmrtí pobírat starobní nebo invalidní důchod nebo ke dni úmrtí musel splnit podmínku pro přiznání invalidního důchodu nebo zemřel následkem pracovního úrazu.

Nutnost získání doby pojištění

Pokud zemřelý manžel nepobíral již starobní nebo invalidní důchod, tak musel splnit potřebnou dobu pojištění pro přiznání invalidního důchodu. V praxi zejména nemusí vzniknout nárok na invalidní důchod, jestliže zemřelý manžel byl dlouhodobě nezaměstnaný, neboť evidence na úřadu práce se jako náhradní doba pojištění započítává do doby pojištění pouze v omezeném rozsahu.

Praktický příklad 1)

Paní Zdráhalová (19 let) byla vdaná za svého manžela necelý rok a manžel zemřel. Protože zemřelý manžel splnil ke dni úmrtí podmínku pro přiznání invalidního důchodu, tak vdově Zdráhalové vznikne nárok na vdovský důchod. Paní Zdráhalová bude mít nárok na vdovský důchod, přestože manželství trvalo krátce a nemá ještě ani 20 let.

Praktický příklad 2)

Paní Tkadlecová (51 let) žila se svým přítelem v jedné domácnosti více než 25 let. Do manželského svazku však spolu nevstoupili. Paní Tkadlecové nevznikne nárok na vdovský důchod, protože nárok může mít pouze manželka po svém zemřelém manželovi.

Petr Gola

Další články k tématu Jak dlouho náleží důchod

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí