Invalidní důchod může náležet i jenom krátkou dobu

štítky Invalidita Penze Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Při zdravotních problémech a získání dostatečné doby pojištění bývá na základě vlastní podané žádosti přiznáván invalidní důchod. Ve většině případů následně dochází k přezkoušení zdravotního stavu a při zlepšení může být invalidní důchod odebrán, např. již po třech letech.

Invalidní důchod může být přiznán již mladistvým od 18 let, v některých případech např. i o rok či dva dříve. Invalidní důchod však může být přiznán i v předdůchodovém věku, tedy např. v 55 letech. Nárok na invalidní důchod mají občané, kteří jsou na základě vlastní podané žádosti o invalidní důchod uznáni posudkovým lékařem místně příslušné Okresní správy sociálního zabezpečení invalidními v prvním stupni, druhém stupni nebo třetím stupni a současně získají potřebnou dobu pojištění.

Doba pojištění se liší dle věku

Nutná minimální získaná doba pojištění pro přiznání invalidního důchodu se liší dle věku. Čím je žadatel o invalidní důchod starší, tím vyšší dobu pojištění musel získat. Nejvyšší minimální dobu pojištění musí získat občané starší 28 let, a to v rozsahu alespoň 5 let v posledních 10 letech. Lidé starší 38 let nesplňující podmínku pojištění 5 let v posledních 10 letech, splní legislativní podmínky, když získají dobu pojištění alespoň v rozsahu 10 let v posledních 20 letech.

Změna zdravotního stavu

Příjemci invalidního důchodu jsou zváni k pravidelným kontrolním prohlídkám. Lhůta pro kontrolní prohlídku není vždy stejná, odvíjí se od konkrétního zdravotního stavu. Invalidní důchod tedy může náležet třeba jenom několik let, pokud dojde ke zlepšení zdravotního stavu. Stupeň invalidity se může snížit nebo zvýšit či může být invalidita zcela odebrána. Při odebrání invalidity nemusí být občan zcela zdravý, ale jeho zdravotní problémy nedostačují k přiznání invalidity.

Pracovní schopnost musí poklesnout alespoň o 35 %

Invalidita prvního stupně totiž náleží, když pracovní schopnost poklesne alespoň o 35 %. V praxi tedy může dojít k situaci, že pracovní schopnost dle hodnocení posudkového lékaře poklesne např. ze 40 % na 20 % a invalidní důchod je pak odebrán.

  • Invalidita prvního stupně náleží, pokud pracovní schopnost poklesla nejméně o 35 %, ale nejvíce o 49 %.
  • Invalidity druhého stupně náleží, když pracovní schopnost poklesla nejméně o 50 %, ale nejvíce o 69 %.
  • Invalidita třetího stupně náleží, jestliže pracovní schopnost poklesla nejméně o 70 %.

Petr Gola

Další články k tématu Jak dlouho náleží důchod

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Populární na Dům financí