Mzdové zajímavosti

štítek Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Minimální mzda v roce 2018 činí 12 200 Kč, průměrná mzda atakuje 30tisícovou hranici a hrubou měsíční mzdu nad 80 000 Kč má přibližně 2,5 % zaměstnanců. Podívejme se na vybrané mzdové zajímavosti.

Zaměstnanec pracující za minimální mzdu stojí zaměstnavatele téměř 20 000 Kč. Jak je to možné? Povinné pojistné placené zaměstnavatelem v souhrnu činí 34 %, tedy částku 4 148 Kč (12 200 Kč × 34 %). V součtu s hrubou mzdou se dostáváme k částce 16 348 Kč (12 200 Kč + 4 148 Kč). Zaměstnanci mají ze zákona nárok na placenou dovolenou, minimálně v rozsahu 4 týdnů, přičemž mnozí zaměstnavatelé nabízí dovolenou v rozsahu 5 týdnů. Týden navíc je jedním ze základních firemních benefitů. Jestliže budeme pro zjednodušení počítat s čerpáním měsíční dovolené, tak průměrné měsíční mzdové náklady zaměstnavatele za zaměstnance pracujícího za minimální mzdu činí 17 834 Kč (16 348 Kč: 11 měsíců × 12 měsíců). Protože zaměstnavatelé platí i další náklady, např. související se stravováním, pojištěním…., tak je celková cena práce i u zaměstnance pracujícího za minimální mzdu téměř 20 000 Kč.

Daňové slevy a odpočty jsou pro všechny

Výše příjmu není limitem pro uplatnění některé daňové slevy nebo daňového odpočtu. Nárok na základní daňovou slevu na poplatníka ve výši 2 070 Kč měsíčně mají tedy všichni zaměstnanci bez ohledu na výši hrubé mzdy. Obdobně tomu tak je i u dalších daňových slev, ročních daňových odpočtů a daňového zvýhodnění na děti.

Nadstandardní mzdy = solidární daň

Zaměstnanci s nadstandardní mzdou odvádí mimo 15% daně z příjmu fyzických osob ještě 7% solidární daň. Měsíčně je solidární daň jeho zaměstnavatelem sražena, když hrubá měsíční mzda v roce 2018 činí více než 119 916 Kč. V Česku jsou stále nižší mzdové rozdíly mezi zaměstnanci než v západní Evropě, solidární daň odvádí tedy jen zaměstnanci ve vrcholných pozicích.

Mzdu zaměstnance snižují daně a inflace

I při zvýšení mzdy může klesnout kupní síla obdržené měsíční výplaty, a to v případě, že nominální růst mzdy není vyšší než meziroční inflace. Obdobně může životní úroveň stoupnout, i když je nominální hodnota mzdy stejná, pokud dojde ke snížení přímého zdanění na straně zaměstnance. Ze stejné hrubé mzdy v takovém případě zůstane vyšší čistá mzda. Oproti roku 2017 je např. zdanění výhodnější pro rodiče uplatňujícího daňové zvýhodnění, zvýšilo se totiž daňové zvýhodnění na první dítě o 150 Kč.

Díky home-office není nutné se stěhovat

Moderní firmy umožňují čím dál více pracovat svým zaměstnancům z domova, pokud to povaha práce umožňuje. Home-office je možností, jak získat kvalitního zaměstnance bydlícího relativně daleko od sídla firmy, pro kterého by dennodenní dojíždění bylo velmi problematické. Při využití práce z domova může zaměstnanec dojíždět do firmy např. jednou týdně. Rozšiřování nabídky práce z domova je možností, jak získat schopné zaměstnance z jiných regionů.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí

CMP