Jaké tři úrovně mzdy má zaměstnanec?

štítky Studium Zaměstnání čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Zaměstnavatele především zajímá cena práce, tedy mzdové náklady. Zaměstnanci zase chtějí vědět, s jakou částkou mohou počítat při nákupu zboží a služeb, tedy mzda obdržená na účet. Základním mzdovým údajem je přitom hrubá mzda. Podívejme se na tyto tři částky podrobněji.

Zaměstnavatelé sjednávají se zaměstnanci při nástupu do práce hrubou mzdu. Mzdové náklady zaměstnavatele jsou přitom vyšší, neboť zaměstnavatelé musí za zaměstnance ještě odvádět povinné pojistné. Na sociálním pojištění 25 % z hrubé mzdy zaměstnance a na zdravotním pojištění 9 % z hrubé mzdy zaměstnance. Sociální pojištění se odvádí do maximálního vyměřovacího základu, který pro rok 2018 činí 1 438 992 Kč. Zdravotní pojištění se odvádí z jakkoliv vysoké hrubé mzdy.

Praktický příklad

Zaměstnanec Novák má hrubou mzdu ve výši 29 800 Kč. Mzdové náklady zaměstnavatele činí 39 932 Kč (29 800 Kč + (29 800 Kč × 25 %) + (29 800 Kč × 9 %). Mzdové náklady zaměstnavatele zaokrouhleny na stokorunu nahoru se nazývají superhrubou mzdu. Právě ze superhrubé mzdy se počítá daň z příjmu fyzických osob.

Zaměstnanci obdrží čistou mzdu

Na účet dostávají zaměstnanci od zaměstnavatele čistou mzdu. Z hrubé mzdy je jim jejich zaměstnavatelem sraženo sociální pojištění (6,5 %) a zdravotní pojištění (4,5 %) a záloha na daň z příjmu fyzických osob. Povinné pojistné se počítá z hrubé mzdy, záloha na daň z příjmu ze superhrubé mzdy.

Praktický příklad

Pan Novák uplatňuje při výpočtu čisté mzdy pouze základní daňovou slevu na poplatníka. Při hrubé mzdě 29 800 Kč obdrží na svůj bankovní účet částku ve výši 22 592 Kč. Na sociálním pojištění je mu sraženo 1 937 Kč (29 800 Kč × 6,5 %), na zdravotním pojištění 1 341 Kč (29 800 Kč × 4,5 %). Superhrubá mzda činí 40 000 Kč (29 800 Kč × 1,34, zaokrouhleno na stokoruny nahoru). Záloha na daň z příjmu je tedy 3 930 Kč (40 000 Kč × 15 % – sleva na poplatníka ve výši 2 070 Kč).

Petr Gola

Další články k tématu Mzdy v ČR

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí