Jiné příjmy a nemocenská

štítky Pojištění Sociální dávky čtení na 2 minuty

foto: Pixabay, ilustrační fotografie

Při splnění zákonných podmínek mohou nemocenskou pobírat studenti i důchodci. Z pasivních příjmů však nemocenská nenáleží, neboť tyto příjmy nezakládají účast na nemocenském pojištění.

Aby bylo možné v případě pracovní neschopnosti pobírat nemocenskou, tak je nutné splnit podmínku pojištění. Podpůrčí doba u nemocenské trvá nejdéle 380 kalendářních dní od vzniku dočasné pracovní neschopnosti. Po uplynutí této lhůty jen v případě, že lékaři očekávají v krátké době nabytí pracovní schopnosti u příjemce nemocenské, podmínkou je podání žádosti příjemce nemocenské. Nemocenskou mohou pobírat i pracující studenti, kteří mají příjem z měsíční odměny z dohody o provedení práce nad limit nebo pracují na standardní pracovní úvazek.

Zkrácený úvazek a nemocenskou

Práce na zkrácený úvazek není překážkou pobírání nemocenské. Z hrubé mzdy na zkrácený úvazek se totiž platí vždy sociální pojištění, a to bez ohledu na dosaženou hrubou mzdu. Nemocenská je v těchto případech nižší, protože hrubá mzda při práci na zkrácený úvazek je nižší, než by byla při práci na plný úvazek. Sociální pojištění se platí ze zkráceného úvazku i při hrubé mzdě nižší než je minimální mzda, např. 7 000 Kč. V praxi pracují na zkrácený úvazek i např. vysokoškoláci, kteří tak mohou zvládnout práci a studium současně.

Penzisté a nemocenská

Při splnění podmínky pojištění mohou nemocenskou pobírat i starobní důchodci nebo invalidní důchodci. Poživatelé starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně mají nárok na nemocenskou od 15. kalendářního dne pracovní neschopnosti po dobu nejvýše 70 kalendářních dnů, nejdéle do dne, jímž skončila doba zaměstnání.

Sociální pojištění z pasivních příjmů se neplatí

Příjmy z kapitálového majetku dle § 8 zákona o dani z příjmu, příjmy z nájmu dle 9 zákona o dani z příjmu nebo ostatní příjmy dle § 10 zákona o dani z příjmu nepodléhají platbě sociálního pojištění bez ohledu na jeho výši. Lidé mající pouze tyto pasivní příjmy tedy nemají v případě nemoci nebo úrazu nárok na nemocenskou. Kdo má však příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání) a k tomu má příjmy z nájmu, tak musí počítat s tím, že výše nemocenské závisí pouze na dosažené hrubé mzdě v zaměstnání, pasivní příjmy v takových případech nemocenskou nezvyšují.

Petr Gola

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Populární na Dům financí