Jak si plnit oznamovací povinnosti u zdravotní pojišťovny?

štítek Pojištění čtení na 2 minuty

foto: pixabay.com, ilustrační fotografie

V Česku působí sedm zdravotních pojišťoven a každý občan s trvalým pobytem musí být pojištěncem některé ze zdravotních pojišťoven. Sazba zdravotního pojištění je u všech zdravotních pojišťoven stejná, zdravotní pojišťovny si však konkurují jinými výhodami.

Každá ze zdravotních pojišťoven má vlastní výhodné programy pro své pojištěnce. Všichni pojištěnci však neřeší u své zdravotní pojišťovny jenom výhody, na které mají nárok, ale musí si plnit i své zákonné oznamovací povinnosti. Neplnění oznamovacích povinností je sankciováno a může znamenat problémy při placení zdravotního pojištění.

Co se oznamuje zdravotní pojišťovně?

Všichni pojištěnci musí v zákonné lhůtě oznámit své zdravotní pojišťovně rozhodné skutečnosti, aby byly u každého občana v registru zdravotní pojišťovny vedeny správné údaje. Do 8 kalendářních dní je tedy nutné zdravotní pojišťovně oznámit všechny změny mající vliv na správné zařazení v příslušné kategorii ovlivňující placení zdravotního pojištění. Mezi tyto údaje patří např. oznámení zahájení samostatné výdělečné činnosti nebo všechny skutečnosti mající vliv na zařazení do státní kategorie, kdy za tyto občany platí zdravotní pojištění stát.

Narození dítěte

Každý pojištěnec má právo volby zdravotní pojišťovny a během pojištění lze zdravotní pojišťovnu změnit. To však neplatí u novorozence. Při narození dítěte se právo na výběr zdravotní pojišťovny nepoužije a dítě se dnem narození stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna matka dítěte. Zpravidla otec dítěte má povinnost tuto skutečnost oznámit zdravotní pojišťovně do 8 dní od narození dítěte.

Praktický příklad

Paní Kučerová pečuje o závislou maminku (II. stupeň závislosti) a současně pracuje na zkrácený úvazek s hrubou mzdou 11 000 Kč. Kdyby paní Kučerová neoznámila péči o závislou osobu, tak by pro účely placení zdravotního pojištění byla pouze zaměstnancem a zdravotní pojištění by muselo být odvedeno alespoň z minimálního vyměřovacího základu ve výši 12 200 Kč, přičemž doplatek do minima by byl na straně paní Kučerové. Protože je však paní Kučerová pro účely placení zdravotního pojištění i státním pojištěncem, tak se zdravotní pojištění počítá pouze ze skutečného vyměřovacího základu ve výši 11 000 Kč. Nesplnění oznamovací povinnosti by se paní Kučerové prodražilo.

Ztráta průkazu pojištěnce

Do 30 dní musí všichni pojištěnci oznámit své zdravotní pojišťovně změnu jména nebo změnu adresy. Rovněž musí všichni pojištěnci oznámit do 8 dní ztrátu průkazu pojištěnce nebo při změně zdravotní pojišťovny vrátit průkaz pojištěnce.

Petr Gola

Reklama

Mohlo by vás také zajímat

Praktické

Reklama

Reklama

Populární na Dům financí